Koszt udziału w Semestrze Zerowym (kwalifikacyjnym) wynosi 2300 złotych (2 wpłaty po 1150 zł). Kwota nie obejmuje kosztów pobytu w ośrodku, w którym odbywa się zjazd egzaminacyjny. 

Wpisowe płatne przez osoby przyjęte po Semestrze Zerowym wynosi 9880 zł.

Opłata wpisowa dla osób przyjętych po jesiennej edycji Semestru Zerowego płatna jest w dwóch częściach po 4940 zł w terminie do 15.01.2023 oraz do 15.04.2023 a dla osób przyjętych po wiosennej edycji w całości, w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Czesne: 43 comiesięczne wpłaty po 1190 zł, czesne łącznie: 51170 zł.