Koszt udziału w Semestrze Zerowym (kwalifikacyjnym) wynosi 2300 złotych (2 wpłaty po 1150 zł). Kwota nie obejmuje kosztów pobytu w ośrodku, w którym odbywa się zjazd egzaminacyjny. 

Wpisowe płatne przez osoby przyjęte po Semestrze Zerowym wynosi 9880 zł. Opłatę wpisową w całości należy wpłacić w ciągu siedmiu dni od dnia egzaminu.

Czesne: 43 comiesięczne wpłaty po 1090 zł, czesne łącznie: 46 870 zł.