Koszt udziału w Semestrze Zerowym (kwalifikacyjnym) wynosi 2300 złotych (2 wpłaty po 1150 zł). Kwota nie obejmuje kosztów pobytu w ośrodku, w którym odbywa się zjazd egzaminacyjny. 

Wpisowe płatne przez osoby przyjęte po Semestrze Zerowym wynosi 11850 zł.

Opłata wpisowa dla osób przyjętych po jesiennej edycji Semestru Zerowego płatna jest w dwóch częściach po 5925 zł w terminie do 13.03.2024 oraz do 15.04.2024 a dla osób przyjętych po wiosennej edycji w całości, w terminie 7 dni od daty egzaminu.

Czesne: 43 comiesięczne wpłaty po 1390 zł, czesne łącznie: 59770 zł.