Studium obejmuje osiem semestrów zajęć w trybie zaocznym. Łącznie semestry I – VIII to minimum 1200 godzin, zawierających co najmniej 170 godzin superwizji odbywanej w trakcie zajęć ściśle superwizyjnych i innych oraz co najmniej 49 godzin doświadczenia własnego, w tym:

  • co najmniej 56 zjazdów weekendowych w tym 14 zjazdów rocznie z czego 10 odbywa się w soboty i niedziele a 4 odbywają się w piątki i soboty (liczba ta może wzrosnąć w zależności od wyboru dodatkowych specjalizacji)
  • kilka corocznych zjazdów letnich w podwarszawskich ośrodkach
  • pięciodniowy wyjazd na obserwację Grupy Otwarcia®

Studium Psychoterapii inauguruje odbywający się na przełomie czerwca i lipca kilkudniowy Zjazd Letni organizowany w podwarszawskim ośrodku.

Kierowniczką Studium Psychoterapii jest Zofia Milska-Wrzosińska