Semestry I-IV

Słuchacze zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą psychopatologii i diagnostyki. Poznają też założenia i metody pracy w podstawowych podejściach psychoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem orientacji psychodynamicznej.

Na początku III semestru słuchacz(ka) może wybrać superwizora spośród certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego należących do zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
 • Diagnoza ICD-10, wykład i ćwiczenia
 • Praktyka kliniczna psychoterapii psychodynamicznej, wykład, ćwiczenia, superwizja
 • Psychoterapia psychodynamiczna: historia i założenia, wykład, ćwiczenia, superwizja
 • Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej, wykład i ćwiczenia
 • Dynamika grupy, wykład i ćwiczenia
 • Wprowadzenie do psychoterapii grupowej, wykład i ćwiczenia
 • Początki, czyli o planowaniu psychoterapii
 • Wstęp do terapii poznawczo-behawioralnej
 • Superwizja indywidualna i grupowa
 • Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej
 • Techniki w psychoterapii psychodynamicznej, wykład i ćwiczenia
 • Warsztaty praktyki – ćwiczenia
 • Psychodynamiczna psychologia rozwojowa
 • Obserwacja dynamiki grupy
 • Grupy treningowo-interpersonalne

Semestry V-VIII

Program semestrów V-VIII jest częściowo zindywidualizowany – oprócz zajęć obowiązkowych słuchacz/ka może wybrać sześć rocznych seminariów z dostępnej oferty.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Kultura indywidualizmu, kultura terapii
 • Nowe narzędzia w psychoterapii psychodynamicznej
 • Superwizja indywidualna na tle grupy
 • Seminarium „Update” – aktualizacja wiedzy z zakresu psychoterapii
 • Sześć rocznych seminariów do wyboru z dostępnej oferty

Na tym etapie studiów można również zdecydować się na rozpoczęcie dodatkowej specjalizacji: