Semestry I-IV

Słuchacze zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą psychopatologii i diagnostyki. Poznają też założenia i metody pracy w podstawowych podejściach psychoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem orientacji psychodynamicznej.

Na początku III semestru słuchacz(ka) może wybrać superwizora spośród certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego należących do zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii,
 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych na podstawie ICD-10, DSM-V i projektu ICD-11,
 • Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej – wykłady i ćwiczenia,
 • Psychoterapia psychodynamiczna: historia i założenia – wykłady, superwizja,
 • Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej – wykłady i ćwiczenia,
 • Praktyka kliniczna w psychoterapii psychodynamicznej – wykłady i ćwiczenia (PKPP),
 • Psychodynamiczna psychologia rozwojowa,
 • Techniki psychoterapii psychodynamicznej – wykłady i ćwiczenia,
 • Dynamika grupy – wykłady i ćwiczenia,
 • Wprowadzenie do psychoterapii grupowej – wykład i ćwiczenia,
 • Terapia poznawczo-behawioralna główne założenia i zasady,
 • Ustalanie celu pracy w terapii ograniczonej w czasie,
 • Warsztaty praktyki,
 • Warsztat pracy z ciałem.

Ponadto w programie: superwizja indywidualna i grupowa, grupy treningowo-interpersonalne oraz zajęcia warsztatowe.

Semestry V-VIII

Program semestrów V-VIII jest częściowo zindywidualizowany – oprócz zajęć obowiązkowych słuchacz/ka może wybrać sześć rocznych seminariów z dostępnej oferty.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Mentalizacja, psychotraumatologia i zaburzenia osobowości
 • Zagadnienia związane z zaburzeniem odżywiania
 • Wprowadzenie do ISTDP
 • Superwizja indywidualna na tle grupy (u wybranego superwizora),
 • Seminarium „update” – aktualizacja wiedzy z zakresu psychoterapii,
 • 5 rocznych seminariów – w każdym roku do wyboru z oferty kilkunastu tematów.

Na tym etapie studiów można również zdecydować się na rozpoczęcie dodatkowej specjalizacji: