Terminy zjazdów Semestru Zerowego (edycja wiosenna)

 • 15-16.04.2023
 • 6-7.05.2023
 • 20-21.05.2023
 • 2-4.06.2023 Zjazd egzaminacyjny

Terminy zjazdów Studium Psychoterapii 2022/2023

I rok (2021-2025)
 • 24-25.09.2022
 • 8-9.10.2022
 • 4-5.11.2022 Zjazd dodatkowy
 • 19-20.11.2022
 • 17-18.12.2022
 • 14-15.01.2023
 • 4-5.02.2023
 • 3-4.03.2023 Zjazd dodatkowy
 • 25-26.03.2023
 • 22-23.04.2023
 • 12-13.05.2023 Zjazd dodatkowy
 • 27-28.05.2023
 • 17-18.06.2023
 • 29.06-2.07.2023 Zjazd Letni
II rok (2020-2024)
 • 24-25.09.2022
 • 8-9.10.2022
 • 4-5.11.2022 Zjazd dodatkowy
 • 19-20.11.2022
 • 17-18.12.2022
 • 14-15.01.2023
 • 4-5.02.2023
 • 3-4.03.2023 Zjazd dodatkowy
 • 25-26.03.2023
 • 22-23.04.2023
 • 12-13.05.2023 Zjazd dodatkowy
 • 27-28.05.2023
 • 17-18.06.2023
 • 29.06-2.07.2023 Zjazd Letni
III rok (2019-2023)
 • 2-03.09.2022 Zjazd dodatkowy
 • 24-25.09.2022
 • 8-9.10.2022
 • 4-5.11.2022 Zjazd dodatkowy
 • 19-20.11.2022
 • 17-18.12.2022
 • 14-15.01.2023
 • 4-5.02.2023
 • 3-4.03.2023 Zjazd dodatkowy
 • 25-26.03.2023
 • 22-23.04.2023
 • 12-13.05.2023 Zjazd dodatkowy
 • 27-28.05.2023
 • 17-18.06.2023
 • 29.06-2.07.2023 Zjazd Letni
IV rok (2018-2022)
 • 23-25.09.2022
 • 7-9.10.2022
 • 18-20.11.2022
 • 16-18.12.2022
 • 13-15.01.2023
 • 3-5.02.2023
 • 24-26.03.2023
 • 21-23.04.2023
 • 26-28.05.2023
 • 16-18.06.2023
 • 28.06-2.07.2023 Zjazd Letni