Informacje o grupie

Grupa superwizyjna to bezpieczne miejsce, w którym psychoterapeuci mogą uczyć się od siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniami z pracy w gabinecie. Prezentowane jako materiał superwizyjny zapisy sesji stanowią impuls do dyskusji o ogólniejszym charakterze, w trakcie której omawiane są wybrane aspekty terapii, dylematy kliniczne lub konkretny rodzaj interwencji. Superwizji można poddać pracę z parami lub indywidualną. 

Superwizja będzie tłumaczona na język polski. 

Aktywny udział w superwizji polega na prezentacji nagrania sesji terapeutycznej zawierającego napisy w języku angielskim. Nagranie powinno trwać nie więcej niż piętnaście minut. Oprócz niego należy przygotować podsumowanie przypadku sporządzone według wzoru, który uczestnicy otrzymają po potwierdzeniu udziału w superwizji. 

Informacje organizacyjne

Liczba spotkań: 12
Terminy spotkań: środy 17:00-19:00
Miejsce: Zoom
Maksymalna liczba uczestników: 24

Grupa ma charakter zamknięty.
Każda osoba biorąca udział w cyklu będzie mogła poddać swoją pracę superwizji jeden raz.
W trakcie każdego spotkania swoją pracę będą mogły poddać superwizji dwie osoby. 

UWAGA – termin rozpoczęcia uległ zmianie. Pierwsze spotkanie grupy superwizyjnej odbędzie się we wrześniu.

Harmonogram spotkań w 2022 roku:
21.09, 12.10, 9.11, 14.12
Harmonogram spotkań w 2023 roku:
25.01, 22.02, 22.03, 19.04, 10.05

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy superwizyjnej prosimy o odgórny wybór terminu, w którym zamierzają zaprezentować nagranie sesji terapeutycznej. 

Opłaty

Cena udziału w superwizji to 3450 złotych.

Słuchaczom i absolwentom Studium Psychoterapii przysługuje 15% zniżki.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.