Zapraszamy do udziału w superwizji EFT (Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach) prowadzonej przez Lievena Migerode. Superwizja polega na prezentacji 20-minutowego nagrania sesji terapeutycznej z parą w nurcie EFT.

Termin

24-25 czerwca 2022 roku

Miejsce

Superwizja odbędzie się w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

  • Superwizanci aktywni: 750 złotych
  • Superwizanci bierni: 490 złotych

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia.