Laboratorium Psychoedukacji rozpoczyna nabór do grupy superwizyjnej prowadzonej w podejściu psychodynamicznym przez certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizorkę PTP Ewę Kołacz. Oferta skierowana jest do psychoterapeutów chcących superwizować pracę z pacjentami w szerokim spektrum problematyki.

Superwizja grupowa będzie cyklem dziewięciu spotkań dobywających się raz w miesiącu, w środy o godzinie 16.00 w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Przewidywany czas trwania to od 2 do 3,5 godzin, zależnie od liczby osób, które zostaną zakwalifikowane.

Szczegółowe terminy zostaną podane po zebraniu się grupy.

Opłaty

Cena udziału w cyklu superwizji (bez względu na frekwencję) wynosi 1800 zł.

Kwota płatna jest wg poniższego harmonogramu:

  1. zaliczka w kwocie 600 zł płatna do dwóch tygodni po zakwalifikowaniu do grupy
  2. 600 zł płatne 16 dni przed pierwszym spotkaniem
  3. 600 zł płatne w pierwszym miesiącu drugiego semestru.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających informację o doświadczeniu zawodowym z uwzględnieniem odbytych szkoleń i terapii własnej na adres koordynatorki grup superwizyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o przyjęciu do grupy decyduje superwizor po zapoznaniu się z przesłanymi przez kandydata informacjami.