Laboratorium Psychoedukacji rozpoczyna nabór do grupy superwizyjnej prowadzonej w podejściu psychodynamicznym przez certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizorkę PTP Ewę Kołacz. Oferta skierowana jest do psychoterapeutów chcących superwizować pracę z pacjentami w szerokim spektrum problematyki.

Superwizja grupowa będzie cyklem dziewięciu spotkań dobywających się raz w miesiącu, w środy o godzinie 16.00 w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Przewidywany czas trwania to od 2 do 3,5 godzin, zależnie od liczby osób, które zostaną zakwalifikowane.

Szczegółowe terminy zostaną podane po zebraniu się grupy.

Opłaty

Cena udziału w cyklu superwizji (bez względu na frekwencję) wynosi 1800 zł.

Kwota płatna jest wg poniższego harmonogramu:

  1. zaliczka w kwocie 600 zł płatna do dwóch tygodni po zakwalifikowaniu do grupy
  2. 600 zł płatne do 10 października 2022
  3. 600 zł płatne do 10 lutego 2023

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających informację o doświadczeniu zawodowym z uwzględnieniem odbytych szkoleń i terapii własnej na adres koordynatorki grup superwizyjnych Anny Marii Kołuckiej: anna.kolucka@lps.pl z dopiskiem „Superwizja grupowa u Ewy Kołacz 2022/2023”.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o przyjęciu do grupy decyduje superwizor po zapoznaniu się z przesłanymi przez kandydata informacjami.