Informacje o kursie

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to zweryfikowane naukowo podejście, które ze względu na wysoką skuteczność cieszy się wśród terapeutów popularnością. Umożliwia ono trwałą zmianę struktury psychicznej pacjenta w stosunkowo krótkim czasie. Jego skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi.

Szkolenie ma charakter zaawansowany, a jego ukończenie uprawnia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w nurcie ISTDP. 

Absolwenci szkolenia otrzymują dyplom wystawiany przez ISTDP Institute w Waszyngtonie.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy ukończyli wstępne szkolenie z zakresu psychoterapii i mają doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny w chwili rozpoczęcia Core Trainingu mieć za sobą wstępne zapoznanie się z nurtem ISTDP w formie udziału w warsztatach PreCore prowadzonych przez polską nauczycielkę i superwizora ISTDP Beatę Załogę.

Wybrane warsztaty wprowadzające:

Ramowy program

Pierwszy rok szkolenia koncentruje się na podstawowych zasadach ISTDP i ćwiczeniach umiejętności pozwalających na ustanowienie i utrzymanie skutecznej koncentracji w pracy ze wszystkimi pacjentami.

Drugi rok będzie skupiony na pacjentach z kruchym ego, depresyjnych i somatyzujących. Uczestnicy szkolenia będą uczyć się budować zdolność samoobserwacji u pacjenta oraz rozpoznawać i restrukturyzować reakcje obronne.

Trzeci rok dotyczyć będzie umiejętności pracy z pacjentami z wysokim poziomem oporu i tego, jak interweniować w przypadkach patologii superego, obron charakteru i oporu przeniesieniowego.

Szkolenie zaplanowano w taki sposób, aby uczestnicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale i uczyć się praktycznych umiejętności pozwalających stać się skuteczniejszym psychoterapeutą. Dlatego każdego dnia szkolenia ostatnią godzinę poświęcamy na przetwarzanie i asymilowanie uczuć oraz reakcji grupy na prezentowany materiał, doświadczenia grupowego i doświadczenia superwizji.

Superwizja zakłada oglądanie, analizowanie i uczenie się z nagrań wideo Państwa sesji. Ważne jest, by jak najszybciej zaczęli Państwo takie nagrania przynosić. Uczestnicy na początku często obawiają się pokazywać takie nagrania. To całkowicie naturalna reakcja. Oglądanie i omawianie rzeczywistych danych z sesji terapeutycznej jest ciągle rzadkością w obszarze psychoterapii. W związku z tym prosimy, by Państwo brali pod uwagę, że naszym zadaniem jako grupy jest nie tylko uczenie się od siebie nawzajem, ale też zbudowanie kultury empatii dla siebie nawzajem jako uczących się. Współczucie, zrozumienie i uczciwość, którą okazujemy sobie w naszej grupie będzie kulturą, którą wniesiemy do pracy z pacjentami. Zanim więc zapiszą się Państwo na to szkolenie, zapytajcie siebie: czy chcę traktować z empatią i zrozumieniem siebie i kolegów, z którymi będę się uczył?

Organizacja kursu

Core Training trwa ok. 3 lat, składa się z 36 dni szkoleniowych.

Zajęcia mają formę kilkudniowych zjazdów, które odbywają się średnio co trzy miesiące.

Zajęcia będą prowadzone przez Tobiasa Nordqvista i Beatę Załogę.

Pierwsze trzy zjazdy 9. edycji Core Training planowane są na:

  • 21-23 czerwca 2024

Opłaty

Wpisowe: 3900 zł (nie jest częścią czesnego)

Czesne: 37500 zł, płatne w 30 transzach po 1250 zł

Oferujemy następujące zniżki:

  • 12% – studenci i absolwenci Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji
  • 8% – absolwenci 4-letnich szkół psychoterapii akredytowanych przez SNP PTP lub rekomendowanych przez SP PTP
  • 8% – absolwenci SPOPU i ZSWPP oraz szkolenia dla superwizorów realizowanego w Laboratorium Psychoedukacji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające CV podsumowujące dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i zawodowe w zakresie psychoterapii należy wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.