Półdniowy wykład skupiający się na rozumieniu pacjenta oraz pracy z jego obronami.

Podczas wykładu Tobias Nordqvist przedstawi wyzwania stojące przed terapeutą podczas pracy z syntonicznymi obronami ego oraz oporami super ego, a także wskaże na potencjalne sposoby ich rozwiązywania z perspektywy nurtu ISTDP. Omówiona zostanie również pułapka, która czyha na terapeutów, którzy chcą dać od siebie więcej, w momencie, gdy pacjent nie współpracuje.

O ISTDP

ISTDP, czyli Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, to nurt terapeutyczny oparty na teoriach psychoanalitycznych, technikach poznawczych oraz współczesnej wiedzy neurobiologicznej. ISTDP skupia się na krótkoterminowym (zwykle od 12 do 40 sesji) leczeniu problemów emocjonalnych i interpersonalnych, a jego celem jest przyspieszenie procesu terapeutycznego i zmniejszenie kosztów terapii.

Organizacja

Warsztat odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00
Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji
Cena: 455 zł

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.