Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) jest bardzo prężnie rozwijającym się nurtem psychoterapii w Polsce i na świecie. Jest to psychoterapia oparta na teorii psychoanalitycznej, skupiona na emocjach, w której specjalną uwagę poświęca się radzeniu sobie z lękiem i oporem w terapii.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawy teoretyczne oraz specyficzne czynniki przyczyniające się do wysokiej, potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności tego podejścia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona różnym aspektom i etapom budowania efektywnego przymierza terapeutycznego z punktu widzenia ISTDP oraz diagnozowaniu i regulowaniu lęku u pacjenta.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Jak sprzymierzać się ze zdrową częścią pacjenta jednocześnie blokując jego niezdrowe nawyki (mechanizmy obronne tworzące jego cierpienie).
  • Jak kierować się w stronę zogniskowania wewnątrz-psychicznego czyli koncentrować na tym w czym terapia ma być pomocna.
  • Jak rozpoznawać biofizjologiczne ścieżki rozprzestrzeniania się lęku w ciele
  • Jak diagnozować lęk w trakcie sesji i pomagać pacjentowi go regulować
  • Jak radzić sobie z obronami uniemożliwiającymi zdrową regulację lęku

Warsztat będzie zawierał prezentację teorii, prezentację fragmentów sesji, ćwiczenia pozwalające rozwijać zdolność utrzymywania efektywnego zogniskowania w pracy psychoterapeutycznej oraz dyskusję.

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów i psychiatrów, którzy chcą zapoznać się z nurtem psychoterapii ISTDP.

Uczestnictwo w warsztacie stanowi również jeden z warunków uprawniających do wzięcia udziału w całościowym szkoleniu w nurcie ISTDP (Core Training), które odbywa się w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Warsztat odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:30-17:30 (w tym godzinna przerwa)
Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji
Cena: 490 zł

Uwaga – w warsztatach „Wprowadzenie do ISTDP (PreCore)” można wziąć udział w dowolnej kolejności. Udział w pierwszej części nie warunkuje możliwości uczestnictwa w części drugiej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia.