Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy chcą prowadzić terapię ograniczoną w czasie  w ujęciu psychodynamicznym. Program szkolenia obejmuje zarówno prezentację głównych teorii z zakresu psychodynamicznej terapii ograniczonej w czasie, jak i praktyczną naukę form pracy charakterystycznych dla tego podejścia.

Zajęcia będą poświęcone takim zagadnieniom jak znaczenie i wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne pacjentów, a także analizę charakterystycznych dla pracy terapeutycznej procesów, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne, konflikty oraz deficyty i wzorce relacyjne. Zjawiska te omawiane będą przede wszystkim w perspektywie psychodynamicznej psychoterapii ograniczonej w czasie (krótkoterminowej). W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zająć się także swoimi indywidualnymi predyspozycjami mocnymi stronami, ograniczeniami i deficytami.

Program ramowy

 • Założenia psychoterapii psychodynamicznej. Wskazania i przeciwwskazania do psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie – dobór pacjentów;
 • Terapia krótkoterminowa (ograniczona w czasie) a terapia długoterminowa, podobieństwa i różnice;
 • Konsultacja psychoterapeutyczna w nurcie psychodynamicznym;
 • Motywacja pacjenta do terapii;
 • Planowanie psychoterapii;
 • Diagnoza psychodynamiczna (zasoby, deficyty pacjenta) N. McWilliams;
 • Kontrakt w terapii krótkoterminowej (motywacja pacjenta);
 • Wątek ogniskowy (focus) w terapii ograniczonej w czasie;
 • Konceptualizacja pacjenta P. Coughlin, L. Luborsky, P. Wachtel;
 • Konflikt psychodynamiczny (D. Malan, H. Davanloo);
 • Specyfika pracy z obronami pacjenta;
 • Napięcie, lęk pacjenta w procesie terapeutycznym;
 • Budowanie przymierza terapeutycznego w terapii krótkoterminowej;
 • Proces w terapii krótkoterminowej (faza początkowa – sojusz terapeutyczny, faza środkowa: poziom deprywacji – praca z deficytem pacjenta, praca z konfliktem, domykanie procesu – faza końcowa);
 • Metody i techniki pracy psychodynamicznej: trójkąt Malana, CCRT (L. Luborsky), psychodynamika cykliczna (P. Wachtel), terapia oparta na mentalizacji, terapia ISTDP;
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie;
 • Specyfika relacji terapeuta-pacjent z perspektywy teorii więzi (J.Bowlby, P.Fonagy);
 • Terapia online-szanse i zagrożenia;
 • Weryfikacja celu w psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie;
 • Kończenie terapii: utrwalanie osiągnięć, praca nad stratą, pożegnanie;
 • Zagadnienia etyczne;
 • Skuteczność terapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie (doniesienia naukowe).

Organizacja szkolenia

Czas trwania: wrzesień 2024-czerwiec 2026

W szkoleniu mogą brać osoby, które ukończyły lub są w trakcie (co najmniej po 2. roku) całościowego rekomendowanego i/lub atestowanego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii.

Szkolenie obejmuje łącznie 20 zjazdów, które będą odbywały się raz w miesiącu w piątki w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58.

W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne (1-1,5 godziny) i praktyczne (4 godziny) – analiza prezentacji przypadku, superwizja w małej grupie.

Terminy spotkań w 2024/2025 roku:

I semestr: 13.09.2024, 11.10.2024, 22.11.24, 6.12.2024

II semestr: 17.01.2025, 28.02.2025, 14.03.2025, 11.04.2025, 16.05.25, 13.06.2025

Warunkiem ukończenia szkolenia jest przedstawienie pracy z pacjentem na co najmniej 8 superwizjach i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej – analizy procesu psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie. Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności w ciągu dwóch lat szkolenia.

Opłaty

Cena szkolenia wynosi 15 900 zł i obejmuje wpisowe w kwocie 1 500 zł płatne w terminie 14 dni po zakwalifikowaniu na szkolenie oraz czesne w wysokości 900 zł płatne wg harmonogramu.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie aplikacji przez formularz zgłoszeniowy: https://www.lps.pl/formularze/formularz-zapisu/

Warunkiem przyjęcia jest ukończona 4 letnia szkoła psychoterapii atestowana przez PTPsychologiczne lub PTPsychiatryczne lub ukończony co najmniej drugi rok szkoły psychoterapii atestowanej przez PTPsychologiczne lub PTPsychiatryczne).Po otrzymaniu zgłoszenia przez formularz zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.

CV powinno zawierać informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (ukończona 4 letnia szkoła psychoterapii atestowana przez PTPsychologiczne lub PTPsychiatryczne lub ukończony co najmniej drugi rok szkoły psychoterapii atestowanej przez PTPsychologiczne lub PTPsychiatryczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu informacji  zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.