Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy chcą prowadzić terapię krótkoterminową w ujęciu psychodynamicznym. Program szkolenia obejmuje zarówno prezentację głównych teorii z zakresu psychodynamicznej terapii ograniczonej w czasie, jak i praktyczną naukę technik pracy charakterystycznych dla tego podejścia.

Program szkolenia obejmuje zajęcia poświęcone takim zagadnieniom, jak znaczenie i wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne pacjentów, a także analizę charakterystycznych dla pracy terapeutycznej procesów, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne, konflikty oraz deficyty i wzorce relacyjne. Zjawiska te omawiane będą przede wszystkim w perspektywie psychodynamicznej psychoterapii krótkoterminowej. W trakcie szkolenia przyjrzymy się także indywidualnym predyspozycjom biorących w nim udział psychoterapeutów, uwzględniając ich mocne strony, ograniczenia i deficyty.

Program ramowy

 • Założenia psychoterapii psychodynamicznej. Wskazania i przeciwwskazania do psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie – dobór pacjentów
 • Konsultacja psychoterapeutyczna w nurcie psychodynamicznym
 • Terapia krótkoterminowa (ograniczona w czasie) a terapia długoterminowa, podobieństwa i różnice
 • Planowanie psychoterapii
 • Skuteczność terapii psychodynamicznej (J. Shedler)
 • Diagnoza psychodynamiczna (zasoby, deficyty pacjenta) N. McWilliams
 • Kontrakt w terapii krótkoterminowej (motywacja pacjenta)
 • Wątek ogniskowy (focus) w terapii ograniczonej w czasie
 • Konceptualizacja pacjenta P. Coughlin, L. Luborsky, P. Wachtel
 • Proces w terapii krótkoterminowej (faza początkowa – sojusz terapeutyczny, faza środkowa: poziom deprywacji – praca z deficytem pacjenta, praca z konfliktem, domykanie procesu – faza końcowa)
 • Metody i techniki pracy psychodynamicznej: trójkąt Malana, CCRT (L. Luborsky), psychodynamika cykliczna (P. Wachtel), terapia oparta na mentalizacji, terapia ISTDP
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
 • Weryfikacja celu w psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie
 • Kończenie terapii: utrwalanie osiągnięć, praca nad stratą, pożegnanie
 • Zagadnienia etyczne

Organizacja szkolenia

Czas trwania: Luty 2022-luty 2024
Terminy spotkań w 2023/2024 roku: 15.09, 6.10, 10.11, 1.12, 19.01, 9.02
Szkolenie obejmuje łącznie 20 zjazdów, które będą odbywały się raz w miesiącu w piątki w godzinach 10:00-15:00
W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne (2 godziny) i praktyczne (3 godziny – analiza prezentacji przypadku, superwizja w małej grupie (maksymalnie 8 osób)).

Partnerem organizacyjnym jest ośrodek  Proximed. Szkolenie będzie odbywało się w jego siedzibie przy ulicy Przemiarki 23a/60 w Krakowie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest przedstawienie pracy z pacjentem na co najmniej pięciu superwizjach i uzyskanie pozytywnej oceny z analizy prezentacji przypadku w psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie. Dopuszczalne są maksymalnie cztery nieobecności w ciągu dwóch lat szkolenia.

Opłaty

Cena szkolenia : 9 200 zł (płatne w V etapach płatności)
I etap płatności –  wpisowe 1 500 zł po zakwalifikowaniu na szkolenie
II etap płatności 2 000 zł do 20 marca 2022 r.
III etap płatności 2 000 zł do 20 września 2022 r.
IV etap płatności 2 000 zł do 20 marca 2023 r.
V etap płatności 1 700 zł do 20 września 2023 r.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy: szkolenieTK@lps.pl (w tytule maila prosimy wpisać SzkolenieTK) lub telefoniczny: +48 501-201-490, +48 22 617-61-64, +48 22 616-13-72.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą w chwili zgłoszenia mieć już za sobą całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii lub być co najmniej na trzecim roku tego rodzaju szkolenia.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV, w którym zawarte będą informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (np. ukończona szkoła psychoterapii, kursy i szkolenia psychoterapeutyczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu CV zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.