Terapia Oparta na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) to nurt psychoterapeutyczny o potwierdzonej naukowo skuteczności opracowany i sformalizowany jako metoda pracy przez Petera Fonagy’egoAnthony’ego Batemana wraz z współpracownikami.

MBT czerpie m.in. z założeń koncepcji psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Celem połączenia elementów wywodzących się z różnych tradycji było początkowo zwiększenie skuteczności terapii osób z zaburzeniami ze spektrum borderline (BPD – Borderline Personality Disorder). Obecnie MBT jest z powodzeniem stosowane na całym świecie w pracy z pacjentami doświadczającymi zróżnicowanych problemów psychicznych.  

Mentalizacja to umiejętność rozumienia obserwowalnych działań – zarówno własnych, jak i innych osób – w kontekście stojących za nimi zjawisk psychicznych. 

Trudne doświadczenia rozwojowe skutkujące zaburzeniami osobowości, osłabiają ludzką zdolność do mentalizowania, zwłaszcza w kontekście bliskich relacji.  Wzmocnienie zdolności do mentalizowania jest niezbędnym warunkiem poprawy zdrowia psychicznego oraz funkcjonowania w społeczeństwie. 

Uczenie pacjentów mentalizowania to interwencja psychoterapeutyczna, która stanowi podstawę kształcenia w zakresie MBT. Skuteczność tego zweryfikowanego naukowo nurtu w zakresie  leczenia zaburzeń typu borderline została wielokrotnie potwierdzona empirycznie, dzięki czemu wzbudził on zainteresowanie na całym świecie. Choć MBT zostało początkowo opracowane z myślą o tych zaburzeniach, obecnie jego spektrum zastosowania jest bardzo szerokie. Nowe programy szkoleniowe skupiają się na wykorzystywaniu MBT m.in. w pracy z rodzinami czy adolescentami. 

MBT jest również z powodzeniem stosowane w nowatorskim prowadzeniu grup terapeutycznych.

Wspólnie z Pracownią Humani z Poznania organizujemy z tego nurtu szkolenia: podstawowezaawansowane.

Szkolenie jest współorganizowane i certyfikowane przez Anna Freud Centre, Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownię HUMANI.

Terapeuci, którzy będą absolwentami szkoleń MBT prowadzonych przez Pracownię HUMANI we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji trafią do brytyjskiego rejestru specjalistów MBT.
Pracownia HUMANI będzie prowadzić również polski oficjalny rejestr.
W tej chwili trenerem uprawnionym do samodzielnego prowadzenia certyfikowanych szkoleń jest Anna Król-Kuczkowska.

Osobom zainteresowanym tym nurtem terapeutycznym polecamy wywiad z Anną Król-Kuczkowską, który może stanowić przystępne wprowadzenie do tego zagadnienia.