Psychologiczna pomoc okołoporodowa – praca z rodzicami i niemowlęciem

Dla kogo

Zapraszamy uczestników i uczestniczki dotychczasowych seminariów otwartych. Zapraszamy również wszystkie osoby mające duże doświadczenie w pracy z kobietami w ciąży, pracujące na oddziałach położniczych, w poradniach leczenia niepłodności oraz w prywatnych ośrodkach. Zapraszamy psycholożki, psychoterapeutki, psychologów, psychoterapeutów, doule, położne oraz lekarzy różnych specjalności.

Informacje o seminarium

W roku akademickim 2023/24 omówione zostaną w sposób pogłębiony następujące tematy:

 • Rodzina na karuzeli. Charakterystyka specyfiki sytuacji zgłoszenia się po pomoc gdy jedną z osób potrzebujących jest niemowlę. Rozumienie procesów nieświadomych uruchamianych przez sam fakt pojawienia się dziecka „na scenie” rodziny. Badanie  przekazów międzypokoleniowych. Omówienie specyfiki tej pracy: kontrakt, setting, interwencje. Pogłębienie wiedzy na temat pierwszych konsultacji. Szybka interwencja (w ramach kilku konsultacji) Przykład pracy.
 • Współkonstruowanie relacji. Teoria i praktyka Beatrice Beebe. Jak rozkodować język niemowlęcia, jak pomóc rodzicom „odczytywać” dziecko. O sposobach w jakie dzieci wpływają na swoich rodziców – analiza protokonwersacji na podstawie zapisów video.  Przeszkody, które stają na drodze współtworzenia relacji, praca z projekcjami. Przykład kliniczny. 
 • Trauma relacyjna we wczesnym okresie życia dziecka. Jak rozwija się „ja” dziecka i co może stanąć na przeszkodzie temu rozwojowi? Jak powstaje trauma relacyjna – kiedy na więź działają siły przeciwstawne. Co rani bardziej – nadmiar czy niedostatek? Jak możemy rozumieć wrogość wobec niemowlęcia.  Teoria Allana Schore – na czym polega neurobiologia zerwanych więzi i jak można je naprawiać? Dlaczego niemowlęta dysocjują?
 • Gdzie są ojcowie? O włączaniu mężczyzny do przestrzeni terapeutycznej. Jak pomóc ojcu wejść do dziecięcego pokoju? Co utrudnia ojcom angażowanie się w relację z niemowlęciem? Jak możemy rozumieć nieobecność ojców na sesjach terapeutycznych? Przegląd dostępnych badań i doniesienia kliniczne.
 • Potrzebna cała wioska, zyli jak tworzyć leczące środowisko: grupy zabawowe, kręgi matek, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne. Jakie wyzwania stawia przed terapeutką/terapeutą praca z grupą, proces tworzenia grupy, kontrakt, setting. Przykład pracy grupowej.
 • Duchy i anioły w pokoju dziecięcym, czyli jak możemy pomóc diadzie odzyskać kontakt ze sobą. Ocena ryzyka dla dziecka. Przebieg terapii diady trwającej około roku, poszczególne fazy terapii, podstawowe interwencje. Kontrakt, setting, wyzwania tej pracy dla terapeutek i terapeutów. Przykłady własne uczestniczek. 

Forma: seminaryjna (wykład + dyskusja + prezentacja pracy własnej uczestniczek i uczestników).

Informacje organizacyjne

Daty spotkań:

 • 23.09  
 • 18.11 
 • 03.02 
 • 16.03 
 • 27.04
 • 15.06 

Czas trwania: 10:30 -14:30

Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany później)

Cena

Cena za 6 spotkań 2600 zł, płatne w dwóch równych wpłatach 1300 zł płatne w ciągu 7 dni od zgłoszenia oraz 1300 zł do 30.01.24 

Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona: w seminarium będzie mogło wziąć udział nie więcej niż 30 osób.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie doświadczenia pracy z kobietami w obszarze okołoporodowym.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres koordynatorki szkolenia paula.przezdziecka@lps.pl