W trakcie tego całodniowego seminarium będziemy badać problem złożoności oraz wielości przyczyn, przyglądając się kilku przypadkom klinicznym, które zilustrują nasze tezy.

Psychoterapeuci zbyt często przyjmują wąski lub redukcjonistyczny punkt widzenia, uznając, że objawy i trudności doświadczane przez ich pacjentów są „po prostu” kwestią błędnych wzorców myślowych lub poczucia winy wywołanego złością. W wielu przypadkach chodzi jednak o liczne przyczyny (intrapsychiczne, interpersonalne, biologiczne, środowiskowe), a także o dodatkowe czynniki, które utrwalają cierpienie pacjenta (lub hamują je przez wzgląd na perspektywę wtórnego zysku). Nauczymy się odkrywać i rozkładać na części pierwsze wiązkę czynników leżących u źródeł trudności naszych pacjentów, odsłaniając jedną warstwę przyczyn po drugiej, aż pacjent uwolni się od cierpienia i zacznie żyć, korzystając ze swoich zasobów najobficiej, jak potrafi.

Termin

30 maja 2022

Czas trwania

9:00-17:00 (w tym półtoragodzinna przerwa)

Cena

Koszt udziału w seminarium to 1090 zł.

Absolwentom Core Trainingów organizowanych w Laboratorium Psychoedukacji przysługuje 20% rabatu!

Zgłoszenia

Osoby zainteresowany udziałem w seminarium prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia.

Ponieważ jest to seminarium dla praktykujących psychoterapeutów, prosimy o dołączenie do zgłoszenia aktualnego CV zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu edukacyjno-zawodowym w zakresie psychoterapii.