Dla kogo

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i medycznych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem szkolenia i pracy jako psychoterapeuci, aby przybliżyć im ten obszar oraz pomóc rozpoznać ich mocne strony i ograniczenia w zakresie wykonywania przyszłego zawodu.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących:

  • kształtowanie umiejętności budowania relacji psychoterapeutycznej, pogłębianie wiedzy o swoich możliwościach i ograniczeniach jako osoby pomagającej oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z kontaktem z drugim człowiekiem
  • podstawowe pojęcia i zjawiska w psychoterapii
  • specyfikę psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz psychoterapii par i rodzin
  • pierwszy kontakt z klientem, rozumienie zgłoszenia klienta, diagnozę oraz wybór optymalnej formy pomocy dla klienta
  • podstawowe informacje o zawodzie psychoterapeuty, kto może być psychoterapeutą: jakie cechy osobowościowe predysponują do bycia psychoterapeutą, etyka zawodowa, możliwości pracy (gdzie i z kim), różne podejścia psychoterapeutyczne

Szkolenie trwa 40 godzin. W trakcie szkolenia przewidziane są spotkania z psychoterapeutami oraz superwizorami PTP, podczas których podzielą się oni swoim doświadczeniem w różnych obszarach pracy terapeutycznej (np. uzależnienia, praca z ciałem, terapia par itd.).

Program

Poniższy plan stanowi zarys programu. Tematy zajęć mogą ulegać nieznacznym zmianom, mającym na celu dostosowanie kursu do specyfiki i potrzeb słuchaczy.

Zjazd I

Czym jest psychoterapia? Szkoły i kierunki w psychoterapii – wykład

Jakie cechy i kompetencje powinien mieć psychoterapeuta – wykład

Budowanie relacji – świadomość i rozumienie kontaktu z drugim człowiekiem –  ćwiczenia

„Droga do zawodu psychoterapeuty” – wykład gościnny Katarzyny Moczulskiej, superwizorki PTP

Zjazd II

Kontekst osoby pomagającej, kontekst pacjenta -wykład i ćwiczenia

Różne rodzaje psychoterapii, psychoterapia krótko i długoterminowa- wykład

Diagnoza w psychoterapii – wykład

Analiza studium przypadku – ćwiczenia w podgrupach

Zjazd III

Pierwszy kontakt z klientem, zbieranie wywiadu, ustalanie celu terapii – wykład

Prezentacja i omówienie konsultacji

Konsultacja, pierwszy kontakt z klientem, praca w parach -ćwiczenia 

Zjazd IV

Podstawowe role, zjawiska i procesy w psychoterapii grupowej – wykład i dyskusja

Odgrywanie sesji terapii grupowej oraz omówienie – ćwiczenia

„Terapia grupowa odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów?” – wykład gościnny Maksa Kosińskiego, terapeuty grupowego zespołu LP

Zjazd V 

Formalne aspekty szkolenia w psychoterapii, certyfikaty terapeutyczne – wykład

Budowanie kontaktu w relacji z druga osobą – ćwiczenia

Zjazd VI

Budowanie kontaktu w relacji z druga osobą – ćwiczenia

„Praca z osobą nieheteronormatywną” – wykład gościnny Agnieszki Iwaszkiewicz, superwizorki PTP

”Psychoterapia par” – wykład gościnny Rafała Bornusa, superwizora, przewodniczącego komicji certyfikatów psychoterapeutycznych PTP.

Terminy

02.03 – 12:00-18:00

03.03 – 9:00- 15:30

10.03 – 9:00 – 15:30

06.04 – 12:00-18:00

07.04  – 9:00 – 15:30

21.04 – 14:00 – 19:30

Lokalizacja : ul. Ogrodowa 58

Cena

1950 zł

Osoby, które ukończą kurs oraz w ciągu dwóch lat zdecydują się podjąć naukę w ramach Studium Psychoterapii, otrzymają rabat w wysokości 15% na Semestr Zerowy.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza.