Dla kogo

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i medycznych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem szkolenia i pracy jako psychoterapeuci, aby przybliżyć im ten obszar oraz pomóc rozpoznać ich mocne strony i ograniczenia w zakresie wykonywania przyszłego zawodu.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących:

  • kształtowanie umiejętności budowania relacji psychoterapeutycznej, pogłębianie wiedzy o swoich możliwościach i ograniczeniach jako osoby pomagającej oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z kontaktem z drugim człowiekiem
  • podstawowe pojęcia i zjawiska w psychoterapii
  • specyfikę psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz psychoterapii par i rodzin
  • pierwszy kontakt z klientem, rozumienie zgłoszenia klienta, diagnozę oraz wybór optymalnej formy pomocy dla klienta
  • podstawowe informacje o zawodzie psychoterapeuty, kto może być psychoterapeutą: jakie cechy osobowościowe predysponują do bycia psychoterapeutą, etyka zawodowa, możliwości pracy (gdzie i z kim), różne podejścia psychoterapeutyczne

Szkolenie trwa 40 godzin. W trakcie szkolenia przewidziane są spotkania z psychoterapeutami oraz superwizorami PTP, podczas których podzielą się oni swoim doświadczeniem w różnych obszarach pracy terapeutycznej (np. uzależnienia, praca z ciałem, terapia par itd.).

Terminy

Terminy zjazdów zostaną podane wkrótce.

Cena

1650 zł

Osoby, które ukończą kurs oraz w przyszłości zdecydują się podjąć naukę w ramach Studium Psychoterapii, otrzymają rabat w wysokości 15% na Semestr Zerowy.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza.