Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w trybie 4-letnim. Wymagane jest ukończenie studiów kierunkowych tj. psychologia, pedagogika lub wydział lekarski oraz doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży. Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajęcia w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży to 700 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym 150 godzin superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponadto wymagane jest odbycie 300 godzin stażu (w tym 120 godzin stażu klinicznego) oraz 250 godzin doświadczenia własnego. Cztery lata całościowego szkolenia to zajęcia teoretyczno-praktyczne, staż kliniczny oraz doświadczenie własne, które dają w sumie 1250 godzin szkolenia z zakresu psychoterapii.

Organizatorzy: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji dostępna na stronie www.spdim.edu.pl