Szkolenie jest realizowane w dwóch wariantach:

  • 4-letnim dla osób, które mają dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży.
  • 3-letnim dla osób, które mają dyplom ukończenia całościowego kursu psychoterapii w podejściu psychodynamicznym (ewentualnie ukończenie trzeciego roku z całościowego, czteroletniego szkolenia),  doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi oraz rozpoczętą terapię własną. 

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach.

Organizatorzy: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji dostępna na stronie www.spdim.edu.pl