Dla kogo

Szkoła Psychoterapii Grupowej ma charakter zaawansowany, przeznaczona jest dla studentów III i IV roku oraz absolwentów Studium Psychoterapii. Do udziału w szkoleniu zachęcamy także osoby spoza Laboratorium Psychoedukacji – zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie. Wymagane jest doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty.

Organizacja Szkoły

Szkolenie odbywa się w formie weekendowych zjazdów oraz poprzez współprowadzenie Grup Otwarcia®. Szkolenie trwa co najmniej 4 semestry i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także superwizję.

Program

  • zajęcia seminaryjne
  • ćwiczenia z prowadzenia grupy treningowo-interpersonalnej
  • superwizja grupowa
  • grupa interpersonalna SPG
  • współprowadzenie co najmniej trzech Grup Otwarcia®
  • indywidualne konsultacje/superwizja z Jerzym Dmuchowskim

Zajęcia dodatkowe

  • współprowadzenie tzw. zaawansowanej pięciodniowej psychoterapeutycznej grupy wyjazdowej
  • obserwację stacjonarnej grupy psychoterapeutycznej prowadzonej w Laboratorium Psychoedukacji
  • współprowadzenie grupy stacjonarnej prowadzonej w Laboratorium Psychoedukacji
  • współprowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych w Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

Aktualną kwotę podamy wkrótce.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje o dotychczasowej edukacji i doświadczeniach zawodowych w zakresie psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.