Osoby nadużywające i uzależnione – na co wskazują zarówno badania, jak i doświadczenie kliniczne – w okresie dzieciństwa narażone były często na zranienia, przemoc, opuszczenie i upokorzenia. Przeżywały wstyd, który przejawiał się izolacją i poczuciem braku własnej wartości. Chcemy ukazać związek między zaburzeniem wczesnodziecięcej więzi i traumami z tego okresu a uzależnieniem i nadużywaniem (substancji i/lub czynności).

Substancję w perspektywie psychodynamicznej rozumiemy jako „schronienie”, które stanowi substytut bliskości i źródło regulacji bólu oraz przeżywanej pustki. W trakcie zajęć będziemy odwoływać się do dokonań neuronauki oraz teorii więzi i teorii relacji z obiektem.

Omówimy również znaczenie emocji, zwłaszcza złości, siłę mentalizacji i korekcyjnego doświadczenia w budowaniu zaufania do siebie i drugiej osoby, które uznajemy za istotę procesu psychoterapii. Prześledzimy czynniki leczące w psychoterapii grupowej, a także dynamikę funkcjonowania pary, w której występuje problem nadużywania substancji. Zajmiemy się sytuacją i problemami osób żyjących w związku z osobą uzależnioną oraz osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia.

Cele kształcenia

Uzyskanie kompetencji w zakresie psychoterapii osób uzależnionych w nurcie psychodynamicznym w oparciu o współczesną wiedzę, doświadczenie kliniczne i badania naukowe.

Dla kogo

Szkolenie ma charakter zaawansowany, skierowane jest do psychoterapeutów, którzy pracują z pacjentami, ukończyli szkołę psychoterapii lub są w jej trakcie i mają za sobą moduł dydaktyczny z zakresu co najmniej podstawowych założeń pracy psychodynamicznej oraz są zainteresowani klinicznymi podstawami problemów uzależnienia i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz psychoterapią osób cierpiących z tego powodu oraz dla specjalistów uzależnień, którzy ukończyli Studium Psychoterapii Uzależnień.

Osoby, które nie ukończyły studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji powinny wziąć udział w czterodniowym warsztacie uzupełniającym niezbędną wiedzę i praktykę: Zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej.

Organizacja Szkoły

Zajęcia trwają 4 semestry i odbywają się w formie zjazdów weekendowych.

Program

I rok

 • Diagnoza oraz kliniczne źródła problemów wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • Problem „podwójnych uzależnień”
 • Zaburzenia popędów i uzależnień behawioralnych
 • Dynamika rodziny z problemem nadużywania
 • Przejawianie się problemów nadużywania w bliskich relacjach
 • System leczenia i psychoterapii uzależnień oraz oddziaływań farmakologicznych

II rok

 • Założenia psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobami uzależnionymi opartej na doświadczaniu i więzi
 • Możliwości ISTDP oraz terapii doświadczeniowych (EFT, Focusing) w oparciu o dokonania neuronauki

Seminaria

 • Rozumienie uzależnienia w oparciu o teorie psychodynamiczne i teorię więzi
 • Higiena psychofizyczna jako element psychoterapii uzależnień
 • Zaburzenie osobowości a uzależnienie

Warsztaty

 • Techniki psychodynamiczne stosowane w pracy z osobami uzależnionymi
 • Psychodynamiczna psychoterapia grupowa i jej zastosowanie w pracy z pacjentami uzależnionymi
 • Trauma a uzależnienia – skutki i proces adaptacji

Superwizja

 • Zajęcia superwizyjne będą odbywać się na każdym zjeździe. W ciągu dwóch lat przewidujemy 62,5 godziny superwizji.

Gościnnie zajęcia poprowadzą:
Joanna Kaczmarek
Ewa Kołacz
Ireneusz Kaczmarczyk

W ramach szkoły odbywają się na każdym roku seminaria z Jonem Frederiksonem! 

 • Praca z superego z osobą uzależnioną 
 • Ocena i regulacja lęku u osoby uzależnionej 

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu:

 • piątki (15:00-20:00)
 • soboty (8:30-17:00)

Terminy zjazdów

2024

27-28 września 

11-12 października

22-23 listopada

20-21 grudnia 

2025

17-18 stycznia 

7-8 lutego 

14-15 marca

4-5  kwietnia

30-31 maja  

20-21 czerwca

Opłaty

Opłata wpisowa (zadatek) płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie wynosi 1950 zł.

Czesne wynosi 17900 zł, podzielone na 20 etapów płatności.

Oferujemy następujące zniżki:

 • Studenci Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – 15% zniżki.
  Czesne 15 215 zł
 • Absolwenci wszystkich czteroletnich studiów psychoterapii rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – 10% zniżki.
  Czesne 16 110 zł
 • Osoby zatrudnione w państwowej służbie zdrowia w wymiarze pełnego etatu – 7% zniżki.
  Czesne 16 647 zł.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje o dotychczasowej edukacji i doświadczeniach zawodowych w zakresie psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.