BRAK MIEJSC

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję pod tytułem: „Uzależnienie jako zaburzenie więzi” organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji.
Konferencja stanowi pokłosie dziesięciu lat doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi zespołu Laboratorium Psychoedukacji oraz działalności SPOPU.

Wydarzenie przewidziane jest wyłącznie dla specjalistów zdrowia psychicznego.

Swój udział w konferencji zapowiadają:

  • Bożena Maciek- Haściło,
  • Małgorzata Krauze,
  • Joanna Romaniuk,
  • Paweł Pilich,
  • Jon Frederickson,
  • Krystyna Sosnowska,
  • Marcin Obrębski,

Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą w tym obszarze psychoterapii. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tej konferencji; dyskusji, wymiany doświadczeń i spotkań.

Termin

7 października 2023 r.

Miejsce

Warszawski Dom Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5, sala B

Opłaty

Koszt konferencji to 590 zł 
10 % zniżki  dla  studentów i  absolwentów Laboratorium Psychoedukacji – 530 zł
15 % zniżki dla absolwentów SPOPU – 500 zł 

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy koordynatorki konferencji:
kamila.zielinska@lps.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Uzależnienia sytuuje się we wczesnym okresie dzieciństwa, w czasie tworzenia się więzi, bezpieczeństwa i rozwoju mózgu. Uzależnienie jest w tym kontekście efektem pozabezpiecznej więzi z obiektem, a motywacja do używania i nadużywania narkotyków lub angażowania się w zachowania uzależniające ma swój początek w nierozwiązanych konfliktach i traumatycznych doświadczeniach relacyjnych. Należy pamiętać, że substancja pozwala regulować wiele stanów emocjonalnych, od uspokojenia do pobudzenia. Jednym pomaga odciąć się od doświadczania trudnych uczuć, inni tylko dzięki substancji mogą mieć kontakt ze swoją emocjonalną częścią. Kojący efekt używania składa się na biologiczny charakter uzależnienia.

Bożena Maciek-Haściło

Plan konferencji

8:00
Rejestracja

09.15
Otwarcie konferencji

09.45 -10.30
Uzależnienie jako zaburzenie więzi. Model pracy z osobami uzależnionymi w oparciu o teorie psychodynamiczne.
Bożena Maciek- Haściło

10.30 – 11.15
Psychoterapia osób z problemem uzależnienia w oparciu o teorię przywiązania.
Małgorzata Krauze

11.15 – 11. 35
przerwa kawowa

11.35-12.20
Integracja nurtów i technik psychoterapeutycznych w pracy z osobami z problememuzależnienia i ich bliskimi.
Joanna Romaniuk

12.20 – 13.00
Proces interpersonalny a regulacja lęku w grupie terapeutycznej dla osób z problemami uzależnienia.
Paweł Pilich

13.00 – 14.00
przerwa

14.00 – 15.45
Kryminalista, uzależniony, czy człowiek?Jak możemy dotrzeć/wniknąć pod powierzchnie i odnaleźć emocje pacjenta, których próbuje unikać używając narkotyków/poprzez używki.
Jon Frederikson

15.45 – 16.10
przerwa

16.10-17.00
Komunikacja i zróżnicowane techniki w pracy terapeutycznej z pacjentami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji.
Krystyna Sosnowska

17.00- 18.00
Wstyd, rozszczepienie i osobowość – przypadek osoby z problemem uzależnienia.
Marcin Obrębski

18.00-19.00
Zakończenie
Bożena Maciek- Haściło

Plan może ulec zmianie