Dla kogo

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Organizacja Szkoły

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru szkolenia lub jeszcze w jego trakcie należy wziąć udział w Grupie Otwarcia®.

Zajęcia potrwają 4 semestry, będą realizowane podczas zjazdów weekendowych i dwóch Zjazdów Letnich w formie wykładów, seminariów, warsztatów i superwizji. Łącznie odbędzie się 112 godzin.

Problematyce terapii par poświęcone będzie około 75% zajęć, pozostała część dotyczyć będzie terapii rodzin.

Program

 • Konsultowanie pary i rodziny
 • Dynamika związków
 • Terapia par – różne podejścia/różne style
 • Zasady psychodynamicznej, systemowej i integracyjnej terapii par
 • Psychoterapia okołoporodowa
 • Wybór partnera w kategoriach koluzji
 • Praca z parami w różnych koluzjach
 • Psychoterapia rodzin
 • Konstrukcjonistyczne podejście w terapii par i rodzin
 • Podejście EFT w pracy z parą i rodziną
 • Praca z genogramem
 • Rodzina z nastolatkiem
 • Praca z seniorem
 • Przemoc i uzależnienia w rodzinie i w parze
 • Strata i trauma w parze i w rodzinie
 • Superwizja terapii par

Opłaty

Wpisowe: 3 100 zł płatne w dwóch częściach:

I część w wysokości 1550 zł płatna do 29.04.2024 roku
II część w wysokości 1550 zł płatna do 1.06.2024 roku.

Czesne: 20 comiesięcznych wpłat po 593 zł, płatne do 5 dn. każdego miesiąca (od IX 2024 r.)
Łącznie 14 960 zł

Oferujemy następujące zniżki

Studenci Studium Psychoterapii:

Wpisowe: 3 100 zł płatne w dwóch częściach:

I część w wysokości 1550 zł płatna do 29.04.2024 roku
II część w wysokości 1550 zł płatna do 1.06.2024 roku.

Czesne: 20 comiesięcznych wpłat po 506 zł, płatne do 5 dn. każdego miesiąca (od IX 2024 r.)
Łącznie 13 220 zł

Absolwenci Studium Psychoterapii

Wpisowe: 3 100 zł płatne w dwóch częściach:

I część w wysokości 1550 zł płatna do 29.04.2024 roku
II część w wysokości 1550 zł płatna do 1.06.2024 roku.

Czesne: 20 comiesięcznych wpłat po 527 zł, płatne do 5 dn. każdego miesiąca (od IX 2024 r.)
Łącznie 13 640 zł

Terminy zjazdów

zajęcia będą odbywały się w piątki w następujących terminach:

 • 29.09.2023
 • 27.10.2023
 • 24.11.2023
 • 15.12.2023
 • 5.01.2024
 • 23.02.2024
 • 22.03.2024
 • 19.04.2024
 • 24.05.2024
 • 7.06.2024
 • 26-30.06.2024 Zjazd Letni

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje o dotychczasowej edukacji i doświadczeniach zawodowych w zakresie psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.