Dla kogo

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Organizacja Szkoły

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru szkolenia lub jeszcze w jego trakcie należy wziąć udział w Grupie Otwarcia®.

Zajęcia potrwają 4 semestry, będą realizowane podczas zjazdów weekendowych i dwóch Zjazdów Letnich w formie wykładów, seminariów, warsztatów i superwizji. Łącznie odbędzie się 112 godzin.

Problematyce terapii par poświęcone będzie około 75% zajęć, pozostała część dotyczyć będzie terapii rodzin.

Program

 • Konsultowanie pary i rodziny
 • Dynamika związków
 • Terapia par – różne podejścia/różne style
 • Zasady psychodynamicznej, systemowej i integracyjnej terapii par
 • Psychoterapia okołoporodowa
 • Wybór partnera w kategoriach koluzji
 • Praca z parami w różnych koluzjach
 • Psychoterapia rodzin
 • Konstrukcjonistyczne podejście w terapii par i rodzin
 • Podejście EFT w pracy z parą i rodziną
 • Praca z genogramem
 • Rodzina z nastolatkiem
 • Praca z seniorem
 • Przemoc i uzależnienia w rodzinie i w parze
 • Strata i trauma w parze i w rodzinie
 • Superwizja terapii par

Opłaty

Aktualną kwotę podamy wkrótce.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje o dotychczasowej edukacji i doświadczeniach zawodowych w zakresie psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.