Informacje o kursie

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy) to potwierdzony naukowo nurt psychoterapeutyczny stosowany głównie w terapii par. Rezultaty badań naukowych prowadzonych przez ponad dwadzieścia lat potwierdzają wysoką skuteczność tej metody pracy. Ponad 90% par, które ukończyły terapię EFT, zgłasza wzrost satysfakcji czerpanej z życia w związku. Około 70-73% par osiąga korzystniejsze wyniki w skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej. Badania dowodzą też, że korzyści z udziału w tego rodzaju terapii są długotrwałe.

Szkolenie EFT składa się z trzech części trwających po cztery dni:

  • Externship
  • Core Skills 1&2
  • Core Skills 3&4

Ukończenie tego dwunastodniowego szkolenia stanowi podstawowy warunek, który muszą spełnić osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapeuty EFT przyznawany przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy.

Szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie na język polski. Tłumaczone są również materiały szkoleniowe oraz sesje psychoterapeutyczne prowadzone na żywo w ramach kursu.

Dla kogo

Szkolenie ma charakter zaawansowany – przeznaczone jest dla osób, które ukończyły już podstawowe szkolenie psychoterapeutyczne i posiadają doświadczenie w pracy z pacjentami. 

Program

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać podstawy teoretyczne EFT, a także nauczyć się:

  • rozpatrywać problemy pary z perspektywy teorii przywiązania;
  • oceniać, w jakim stopniu terapia EFT jest odpowiednia dla konkretnej pary;
  • pracować, posługując się metodą dziewięciu kroków EFT;
  • wydobywać na jaw emocje pacjenta i pracować z nimi w trakcie sesji terapeutycznej;
  • kształtować nowe formy interakcji sprzyjające budowaniu więzi;
  • przepracowywać zablokowanie w terapii

Na program szkolenia składają się prezentacje teorii i technik klinicznych, ćwiczenia z praktyki terapeutycznej EFT, analiza nagrań sesji terapeutycznych oraz terapeutycznej pracy z parą na żywo (ta część programu uzależniona jest od zgody pary skierowanej na sesję przez uczestnika szkolenia).

Opłaty

Kwota wpisowego jest bezzwrotna i nie stanowi części kosztów całego szkolenia, które opłacane są w ratach.

WpisoweKoszt całego szkoleniaTermin
1300 zł9700 złdo 30/09/2021
1700 zł10200 złdo 30/11/2021
1870 zł11220 złdo 30/03/2022
2160 zł12960 złdo 03/06/2022

Możliwy jest również udział w wybranych częściach szkolenia. Wówczas obowiązują poniższe ceny.
O ile  w Externship może wziąć udział dowolna liczba osób, o tyle Core Skills 1&2 oraz Core Skills 3&4 odbywają się w ograniczonych liczebnie grupach, w związku z czym możliwość dołączenia do szkolenia na drugim lub trzecim etapie uzależniona jest od aktualnej dostępności wolnych miejsc.

ExternshipCore Skills 1&2Core Skills 3&4Termin
3500 zł4300 zł4300 złdo 15/09.2021
3800 zł4500 zł4500 złdo 30.11.2021
4200 zł4800 zł4800 złdo 30/03/2022
4600 zł5500 zł5500 złod 30/03/2022

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV zawierającego informacje o dotychczasowej edukacji i doświadczeniach zawodowych w zakresie psychoterapii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.