Superwizja

Laboratorium Psychoedukacji jest najstarszym polskim niepublicznym ośrodkiem oferującym psychoterapię oraz szkolenia w obszarze psychoterapii. Od czterdziestu lat kształcimy psychoterapeutów w nurcie integracyjnym opartym na założeniach psychodynamicznych, systemowych i egzystencjalnych. Osoby pracujące w Laboratorium Psychoedukacji to cenieni psychoterapeuci indywidualni, grupowi, psychoterapeuci par i rodzin, często łączący pracę w ośrodku z pracą w państwowych poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej. Specjalizujemy się między innymi w prowadzeniu grup superwizyjnych wspierających pracę klinik, oddziałów i ośrodków terapeutycznych.

Superwizja

Superwizja oferowana przez Laboratorium Psychoedukacji przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów psychoterapeutycznych pracujących w obszarze pomocy psychologicznej. Superwizja stanowi wsparcie merytoryczne i przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych psychoterapeutów, co ma przełożenie na lepsze funkcjonowanie  pacjentów i sprzyja procesowi zdrowienia. W procesie superwizji bierzemy pod uwagę specyfikę pracy z pacjentami doświadczającymi zróżnicowanych objawów klinicznych. Ważne są dla nas potrzeby uczestników i całych zespołów wynikające z charakteru pracy w poszczególnych klinikach, zespołach psychiatryczno-terapeutycznych, ośrodkach psychoterapeutycznych. Opisywany przez uczestnika superwizji proces pracy terapeutycznej jest monitorowany przez superwizora, co przyczynia się do pogłębiania wiedzy dotyczącej diagnostycznego rozumienia pacjenta i dobrania odpowiedniej formy pracy z nim. Superwizja grupowa umożliwia pełniejsze spojrzenie na pracę z pacjentem i przeżywane w niej trudności, tak dzięki profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu superwizora, jak również dzięki perspektywie pozostałych uczestników. Możliwe staje się aktywne poszukiwanie nowych sposobów rozumienia pacjenta, rozwiązywanie ewentualnych dylematów etycznych i omawianie optymalnego doboru metod terapeutycznych.

Superwizja może obejmować psychoterapiię indywidualną, grupową, par i rodzin; zarówno osób dorosłych, jak dzieci i młodzieży.  Osobom prowadzącym psychoterapię grupową oferujemy bardzo skuteczną formułę, w której się specjalizujemy: superwizję uczestniczącą.

Superwizorzy

Superwizorzy Laboratorium Psychoedukacji to wykwalifikowani specjaliści, mający bogate doświadczenie kliniczne w wielu obszarach ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzą superwizję  dla osób zatrudnionych między innymi w klinikach i oddziałach ogólnopsychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także superwizują pracę całych zespołów terapeutycznych. Należą do nich: Anna Bersz (wiceprzewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystawa Psychologicznego, poprzednia przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii), Rafał Bornus (przewodniczący Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Marek Czerniak (członek Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w poprzedniej kadencji), Jerzy Dmuchowski (członek Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych i Komisji Odwoławczej Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w poprzednich kadencjach, ekspert Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii), Marta Głowacka, Agnieszka Iwaszkiewicz, Bożena Maciek-Haściło (członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, członkini Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia, członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Monika Miller-Nadolska (członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w poprzedniej kadencji, obecnie członkini Komisji Odwoławczej Certyfikatów przy PTP), Zofia Milska-Wrzosińska (członkini Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletnia członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP w poprzednich kadencjach, członkini Rady Doradczej przy zarządzie Towarzystwa Badań nad Integracją Psychoterapii (SEPI), członkini Komisji Certyfikatów (GAP) przy Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (EAP) i zarządu Europejskiej Konfederacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (ECPP), delegatka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do współpracy z Europejskim Towarzystwem Psychoterapii), Katarzyna Moczulska, Alina Neugebauer (członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii), Robert Szostek (członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Beata Wolna-Rojek. Kolejne osoby złożyły aplikacje superwizorskie i oczekują na egzamin.

Oferta cenowa

Cena superwizji zależy od formy, liczby godzin i proponowanego zakresu oraz czasu współpracy. Dla ośrodków i placówek państwowych jesteśmy gotowi przygotować odpowiednio dostosowaną ofertę, uwzględniającą specyfikę i warunki pracy w służbie zdrowia. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z nami mailowo: lps@lps.pl lub telefonicznie: +48 22 617 61 64, +48 22 616 13 72.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl