Superwizja

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku jako pierwszy niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczno-szkoleniowy w Polsce. Prowadzimy psychoterapię indywidualną (krótko- i długoterminową), Grupy Otwarcia® – kilkudniowe wyjazdowe doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym oraz Grupy Zaawansowane o charakterze intensywnej krótkoterminowej psychoterapii grupowej.
Rozwijamy też psychoterapię grupową w formie cotygodniowych dwugodzinnych spotkań.
Obecnie prowadzimy 20 stacjonarnych grup psychoterapeutycznych – półotwartych i zamkniętych, krótko-, średnio- i długoterminowych. Wypracowaliśmy własny styl prowadzenia psychoterapii grupowej, który łączy podejście interpersonalne, egzystencjalne i psychodynamiczne oraz perspektywę indywidualną, interpersonalną i  grupy jako całości.

Od czterdziestu lat prowadzimy szkolenia w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, kształcimy psychoterapeutów w nurcie integracyjnym opartym na założeniach psychodynamicznych, systemowych i egzystencjalnych.
Osoby pracujące w Laboratorium Psychoedukacji to cenieni psychoterapeuci indywidualni, grupowi, psychoterapeuci par i rodzin, którzy często łączą pracę w ośrodku z pracą w państwowych poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej. Specjalizujemy się w prowadzeniu grup superwizyjnych wspierających pracowników klinik, oddziałów i ośrodków terapeutycznych.

Superwizja

Superwizja oferowana przez Laboratorium Psychoedukacji przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnie zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej, jak i całych zespołów psychoterapeutycznych. Stanowi wsparcie merytoryczne i przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych psychoterapeutów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjentów i sprzyja procesowi zdrowienia.
W procesie superwizji bierzemy pod uwagę specyfikę pracy z pacjentami doświadczającymi zróżnicowanych objawów klinicznych. Ważne są dla nas potrzeby uczestników i całych zespołów wynikające z charakteru pracy w poszczególnych instytucjach. Opisywany przez uczestnika superwizji proces pracy terapeutycznej jest monitorowany przez superwizora, co przyczynia się do pogłębiania wiedzy dotyczącej diagnostycznego rozumienia pacjenta i pozwala dobrać odpowiednią dla niego formę pracy. Superwizja grupowa umożliwia pełniejsze spojrzenie na pracę z pacjentem i przeżywane w niej trudności, zarówno dzięki profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu superwizora, jak i perspektywie pozostałych uczestników. Możliwe staje się aktywne poszukiwanie nowych sposobów rozumienia pacjenta, rozwiązywanie ewentualnych dylematów etycznych i omawianie optymalnego doboru metod terapeutycznych. Superwizja może obejmować psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin; zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Naszą specjalnością jest superwizja uczestnicząca. W tej formule superwizor jest milczącym obserwatorem w czasie sesji grupowej, obserwuje, robi notatki, a następnie omawia z terapeutą jego rozumienie procesu grupowego i procesów terapeutycznych poszczególnych pacjentów oraz interwencje terapeuty. Może odbywać się zarówno w Laboratorium Psychoedukacji, jak i w miejscu pracy superwizantów.

Prowadzimy też konsultacje dotyczące funkcjonowania zespołów, zarządów i instytucji.

Superwizorzy

Superwizorzy Laboratorium Psychoedukacji to wykwalifikowani specjaliści, mający bogate doświadczenie kliniczne w wielu obszarach ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzą superwizję dla osób zatrudnionych między innymi w klinikach i oddziałach ogólnopsychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także superwizują pracę całych zespołów terapeutycznych. Należą do nich: Anna Bersz (wiceprzewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poprzednia przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii), Rafał Bornus (przewodniczący Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Aldona Czajkowska, Marek Czerniak (członek Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w poprzedniej kadencji), Jerzy Dmuchowski (twórca Szkoły Psychoterapii Grupowej przy LP oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych i Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS, kierownik Zespołu Psychoterapeutów Grupowych przy LP), Marta Głowacka, Agnieszka Iwaszkiewicz, Ewa Kołacz, Anna Król-Kuczkowska, Małgorzata Łukasiewicz, Bożena Maciek-Haściło (członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, członkini Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia), Monika Miller-Nadolska (członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w poprzedniej kadencji, obecnie członkini Komisji Odwoławczej Certyfikatów przy PTP), Zofia Milska-Wrzosińska (wieloletnia członkini Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkini Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP w poprzednich kadencjach, członkini Rady Doradczej przy zarządzie Towarzystwa Badań nad Integracją Psychoterapii (SEPI), członkini Komisji Certyfikatów (GAP) przy Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (EAP) i zarządu Europejskiej Konfederacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (ECPP), delegatka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do współpracy z Europejskim Towarzystwem Psychoterapii), Katarzyna Moczulska, Alina Neugebauer (członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii), Edyta Stelmach, Robert Szostek (członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Beata Wolna-Rojek. Kolejne osoby złożyły aplikacje superwizorskie i oczekują na egzamin.

Oferta cenowa

Cena jest uzależniona od formy superwizji, liczby godzin i proponowanego zakresu oraz czasu współpracy. Dla ośrodków i placówek państwowych jesteśmy gotowi dostosować ofertę, uwzględniając specyfikę i warunki pracy w służbie zdrowia. W przypadku ograniczonych możliwości finansowych możemy zaproponować superwizję prowadzoną przez certyfikowanego psychoterapeutę z dużym doświadczeniem zawodowym (również w prowadzeniu grup superwizyjnych) będącego w trakcie przygotowywania się do uzyskania certyfikatu superwizora.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z nami mailowo: lps@lps.pl lub telefonicznie:
+48 22 617 61 64, +48 22 616 13 72.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl