Małgorzata Sidor-Rządkowska

Laboratorium Psychoedukacji - Małgorzata Sidor-Rządkowska

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje też z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi zajęcia gościnne na Uniwersytecie w Białymstoku. W oparciu o wieloletnie badania nad mentoringiem oraz doświadczenia osobiste (program realizowany we współpracy z partnerem brytyjskim) przygotowała książkę „Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która ukazała się w lipcu 2014 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Pozycja ta zawiera syntezę aktualnego stanu wiedzy oraz charakterystykę kilkunastu programów mentoringowych realizowanych w organizacjach polskich oraz międzynarodowych. Opublikowała ponadto wiele innych  książek w tym m.in.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Wolters Kluwer, 2000, 2003, 2006, 2013, 2016), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie. (współautorka, Wydawnictwo Infor, 2004),  Zarządzanie personelem w małej firmie (Oficyna Ekonomiczna 2004, 2010), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer 2006, 2011), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013). Od osiemnastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w organizacjach różnych branż i wielkości, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych, w tym kilkunastu programów szkoleń e-learning. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pełni funkcje  przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Manager HR oraz Top Manager Kadr, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członka Komitetu Oceniającego firmy uczestniczące w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl