Trening czujności i dbania o siebie, o bliskich i relacje z nimi

Czujność rozumiemy jako stan obecności, uwagi, równowagi między mobilizacją a rozluźnieniem, możliwość przechodzenia od odprężenia do pełnego zaangażowania w działanie.

Początek czwartej edycji IX 2021

Umiejętność bycia czujnym wiąże się ze świadomością własnego ciała, oddechu, percepcji, nastroju, uczuć i potrzeb, a także kontaktem z rzeczywistością. Kwestie te będą przedmiotem treningu. Równorzędnym celem jest uczenie się dbania o siebie, o swoje zdrowie, dobrostan i rozwój oraz rozwijanie zdolności poznawania i rozumienia swoich bliskich, partnerów, przyjaciół i relacji z nimi. Trening składa się z 10 comiesięcznych spotkań weekendowych, które rozpoczynają się piątkową sesją w godzinach 18.30-21.00 w Warszawie; zajęcia w sobotę (10.00-20.30) i niedzielę (9.00-16.30) odbywają się w ośrodku podwarszawskim. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony.

Program treningu uwzględnia warsztat „Świadomość ciała” prowadzony przez Michaela Randolpha, a także wyjazd na Grupę Otwarcia® w dowolnie wybranym terminie. W przypadku Grupy Otwarcia® w jednej grupie mogą wziąć udział nie więcej niż dwie osoby z Treningu Czujności. Uczestnicy Treningu Czujności, którzy byli już wcześniej na Grupie Otwarcia®, mogą pojechać na nią ponownie (pod warunkiem, że będzie prowadził ją inny prowadzący niż za pierwszym razem) albo wziąć udział w jednej z Grup Zaawansowanych, co wiąże się z dopłatą różnicy między kosztem udziału w Grupie Otwarcia® i Grupie Zaawansowanej. Podstawę do wyrównania różnicy stanowią aktualnie obowiązujące ceny.

Program

Filozoficzna sztuka życia i jego przełomówOsobowość, typy charakterów, mechanizmy obronne w życiu codziennym

Potencjał relacyjny – empatia, otwartość, stanowczość, więź, przywiązanie

Rozumienie drugiego, monolog, dialog, dyskurs, kłótnia, dialog egzystencjalny

Miłość i przyjaźń

Starzenie się – przygoda życia, która trwa

Regulacja emocji

Przeszłość w teraźniejszości czyli relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami

Osoba w grupie – grupa w osobie

Rozumieć współczesność – wrażliwość społeczna

Wzrok-zmysł nieznany

Bliżej siebie, bliżej ciała – moja seksualność

Warsztat Pracy z Ciałem

Joga

Warsztat pracy z ciałem

Grupa treningowo – interpersonalna

Trening mindfulness

Grupa Otwarcia® 

Prowadzący

Jerzy Dmuchowski – pomysłodawca i kierownik merytoryczny

Adam Aduszkiewicz

Magdalena Bogdan

Agnieszka Cieślak-Gembal

Justyna Dąbrowska

Marcin Dąbrowski

Mieczysław Jaskulski

Agnieszka Jaślikowska

Ewa Kołacz

Maks Kosiński

Mikołaj Markiewicz

Anna Mills

Agnieszka Rumińska

Michael Randolph

Arkadiusz Zdzienicki

i inni

Pomysłodawca i twórca programu: Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Warunki przyjęcia

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z Jerzym Dmuchowskim, kierownikiem Treningu Czujności.  Celem tej rozmowy jest zastanowienie się, czy dla kandydata zamierzającego wziąć udział w Treningu Czujności stanowi on odpowiednią formę pracy nad sobą w obecnym momencie jego życia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres lps@lps.pl

Terminy zjazdów w ramach IV edycji

2021

  1. 01-02-03.10
  2. 22-23-24.10.
  3. 26-27-28.11
  4. 17-18-19.12

2022

  1. 14-15-16.01
  2. 11-12-13.02
  3. 11-12-13.03
  4. 01-02-03.04
  5. 13-14-15.05
  6. 24-25-26.06

Cena

Wpisowe w formie zadatku wynosi 1690 złotych.

Czesne wynosi 9 700 złotych i jest rozłożone na dziesięć miesięcznych rat, wynoszących 970 złotych, płatnych do piątego dnia każdego miesiąca od września 2021 do czerwca 2022. W cenę czesnego wliczony jest również pobyt w ośrodku.

Zapewniamy transport do i z ośrodka.

Czesne i opłata za pobyt w ośrodku są uiszczane niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach.

Wszystkie wymienione opłaty są bezzwrotne.

Ponadto uczestnicy opłacają pobyt w ośrodku w trakcie Grupy Otwarcia® lub Grupy Zaawansowanej.

Wpłaty należy dokonywać na konto Alior Banku nr 61 2490 0005 0000 4600 7856 4478

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl