Formularz zapisów

Trening czujności i dbania o siebie, o bliskich i relacje z nimi

Czujność rozumiemy jako stan obecności, uwagi, równowagi między mobilizacją a rozluźnieniem, możliwość przechodzenia od odprężenia do pełnego zaangażowania w działanie.

Trwa rekrutacja do III edycji, która rozpocznie się we wrześniu 2020.

Umiejętność bycia czujnym wiąże się ze świadomością własnego ciała, oddechu, percepcji, nastroju, uczuć i potrzeb, a także kontaktem z rzeczywistością. Kwestie te będą przedmiotem treningu. Równorzędnym celem jest uczenie się dbania o siebie, o swoje zdrowie, dobrostan i rozwój oraz rozwijanie zdolności poznawania i rozumienia swoich bliskich, partnerów, przyjaciół i relacji z nimi. Trening składa się z 10 comiesięcznych spotkań weekendowych, które rozpoczynają się piątkową sesją w godzinach 18.30-21.00 w Warszawie; zajęcia w sobotę (10.00-20.30) i niedzielę (9.00-16.30) odbywają się w ośrodku podwarszawskim. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony.

Program treningu uwzględnia warsztat „Świadomość ciała” prowadzony przez Michaela Randolpha, a także wyjazd na Grupę Otwarcia® w dowolnie wybranym terminie. W przypadku Grupy Otwarcia® w jednej grupie mogą wziąć udział nie więcej niż dwie osoby z Treningu Czujności. Uczestnicy Treningu Czujności, którzy byli już wcześniej na Grupie Otwarcia®, mogą pojechać na nią ponownie (pod warunkiem, że będzie prowadził ją inny prowadzący niż za pierwszym razem) albo wziąć udział w jednej z Grup Zaawansowanych, co wiąże się z dopłatą różnicy między kosztem udziału w Grupie Otwarcia® i Grupie Zaawansowanej. Podstawę do wyrównania różnicy stanowią aktualnie obowiązujące ceny.

Program

Filozoficzna sztuka życia i jego przełomów
Potencjał relacyjny – empatia
Osobowość, typy charakterów, mechanizmy obronne w życiu codziennym
Potencjał relacyjny – dialog egzystencjalny
Potencjał relacyjny – otwartość, stanowczość
Potencjał relacyjny – więź, przywiązanie
Potencjał relacyjny – rozumienie drugiego
Wzrok-zmysł nieznany
Potencjał relacyjny – monolog….
Trening mindfulness
Miłość i przyjaźń
Joga
Rozumieć współczesność – wrażliwość społeczna
Przeszłość w teraźniejszości czyli relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami
Świadomość ciała – Warsztat odbywa się w dni powszednie
Regulacja emocji
Grupa Treningowo – interpersonalna
Bliżej siebie, bliżej ciała – moja seksualność
Warsztat Pracy z ciałem
Grupa Otwarcia®

Prowadzący

Adam Aduszkiewicz
Magdalena Bogdan
Agnieszka Cieślak-Gembal
Justyna Dąbrowska
Marcin Dąbrowski
Jerzy Dmuchowski
Mieczysław Jaskulski
Agnieszka Jaślikowska
Leszek Jaworski
Maks Kosiński
Mikołaj Markiewicz
Anna Mills
Alina Neugebauer
Małgorzata Neumann
Michael Randolph
Agnieszka Rumińska
Magdalena Rychard
Arkadiusz Zdzienicki
i inni

Pomysłodawca i twórca programu: Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Warunki przyjęcia

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z Jerzym Dmuchowskim, kierownikiem Treningu Czujności.  Celem tej rozmowy jest zastanowienie się, czy dla kandydata zamierzającego wziąć udział w Treningu Czujności stanowi on odpowiednią formę pracy nad sobą w obecnym momencie jego życia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres lps@lps.pl

Terminy zjazdów w ramach III edycji

IX 202018/19/20
X 202016/17/18
  XI 2020Warsztat pracy z ciałem prowadzony przez Michaela Randolpha

16. 11 (godz. 16.00 – 20.00)

17.11. ( godz. 9.00 – 18.00)

Prowadzący przylatuje z zagranicy, termin z przyczyn od nas niezależnych może ulec zmianie.

XI 202027/28/29
XII 202011/12/13
I 202115/16/17
II 202119/20/21
III 202112/13/14
IV 202116/17/18
V 202114/15/16
VI 202111/12/13

 

Cena

Wpisowe w formie zadatku wynosi 1590 złotych.

Czesne wynosi 8 350 złotych i jest rozłożone na dziesięć miesięcznych rat, wynoszących 835 złotych, płatnych do piątego dnia każdego miesiąca od sierpnia 2020 do maja 2021. W cenę czesnego wliczony jest również pobyt w ośrodku.

Czesne i opłata za pobyt w ośrodku są uiszczane niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach .

Wszystkie wymienione opłaty są bezzwrotne.

Ponadto uczestnicy opłacają pobyt w ośrodku w trakcie Grupy Otwarcia® lub Grupy Zaawansowanej.

Wpłaty należy dokonywać na konto Alior Banku nr 61 2490 0005 0000 4600 7856 4478

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl