Trening czujności i dbania o siebie, o bliskich i relacje z nimi

Czujność rozumiemy jako stan obecności, uwagi, równowagi między mobilizacją a rozluźnieniem, możliwość przechodzenia od odprężenia do pełnego zaangażowania w działanie.

Umiejętność bycia czujnym wiąże się ze świadomością własnego ciała, oddechu, percepcji, nastroju, uczuć i potrzeb, a także kontaktem z rzeczywistością. Kwestie te będą przedmiotem treningu. Równorzędnym celem jest uczenie się dbania o siebie, o swoje zdrowie, dobrostan i rozwój oraz rozwijanie zdolności poznawania i rozumienia swoich bliskich, partnerów, przyjaciół i relacji z nimi. Trening składa się z 10 comiesięcznych spotkań weekendowych, które rozpoczynają się piątkową sesją w godzinach 18.30-21.00 w Warszawie; zajęcia w sobotę (10.00-20.30) i niedzielę (9.00-16.30) odbywają się w ośrodku podwarszawskim. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony.

Program treningu uwzględnia warsztat „Świadomość ciała” prowadzony przez Michaela Randolpha, a także wyjazd na Grupę Otwarcia® w dowolnie wybranym terminie. W przypadku Grupy Otwarcia® w jednej grupie mogą wziąć udział nie więcej niż dwie osoby z Treningu Czujności. Uczestnicy Treningu Czujności, którzy byli już wcześniej na Grupie Otwarcia®, mogą pojechać na nią ponownie (pod warunkiem, że będzie prowadził ją inny prowadzący niż za pierwszym razem) albo wziąć udział w jednej z Grup Zaawansowanych, co wiąże się z dopłatą różnicy między kosztem udziału w Grupie Otwarcia® i Grupie Zaawansowanej. Podstawę do wyrównania różnicy stanowią aktualnie obowiązujące ceny.

Program

Filozoficzna sztuka życia i jego przełomów
Potencjał relacyjny – empatia
Osobowość, typy charakterów, mechanizmy obronne w życiu codziennym
Potencjał relacyjny – dialog egzystencjalny
Potencjał relacyjny – otwartość, stanowczość
Potencjał relacyjny – więź, przywiązanie
Potencjał relacyjny – rozumienie drugiego
Wzrok-zmysł nieznany
Potencjał relacyjny – monolog….
Trening mindfulness
Miłość i przyjaźń
Joga
Rozumieć współczesność – wrażliwość społeczna
Przeszłość w teraźniejszości czyli relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami
Świadomość ciała – Warsztat odbywa się w dni powszednie
Regulacja emocji
Grupa Treningowo – interpersonalna
Bliżej siebie, bliżej ciała – moja seksualność
Warsztat Pracy z ciałem
Grupa Otwarcia®

Prowadzący

Adam Aduszkiewicz
Ewa Chalimoniuk
Agnieszka Cieślak-Gembal
Justyna Dąbrowska
Jerzy Dmuchowski
Mieczysław Jaskulski
Maks Kosiński
Mikołaj Markiewicz
Joanna Mieczkowska-Trąd
Anna Mills
Alina Neugebauer
Małgorzata Neumann
Michael Randolph
Magdalena Rychard
Edyta Stelmach
Gorgonia Wróbel-Sucharska
Arkadiusz Zdzienicki
i inni

Pomysłodawca i twórca programu: Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest Międzynarodowym Ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Warunki przyjęcia

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z Jerzym Dmuchowskim, kierownikiem Treningu Czujności.  Celem tej rozmowy jest zastanowienie się, czy dla kandydata zamierzającego wziąć udział w Treningu Czujności stanowi on odpowiednią formę pracy nad sobą w obecnym momencie jego życia.

Terminy zjazdów w ramach II edycji

20-22 września 2019

18-20 października 2019

22-24 listopada 2019

6-8 grudnia 2019

10-12 stycznia 2020

31 stycznia – 2 luty 2020

13-15 marca 2020

24-26 kwietnia 2020

8-10 maja 2020

5-7 czerwca 2020

Cena

Do końca lipca wpisowe w formie zadatku wynosi 1400 zł, po tym terminie 1590 złotych.

Czesne wynosi 8 350 złotych i jest rozłożone na dziesięć miesięcznych rat, wynoszących 835 złotych, płatnych do piątego dnia każdego miesiąca od sierpnia 2019 do maja 2020. W cenę czesnego wliczony jest również pobyt w ośrodku.

Czesne i opłata za pobyt w ośrodku są uiszczane niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach .

Wszystkie wymienione opłaty są bezzwrotne.

Ponadto uczestnicy opłacają pobyt w ośrodku w trakcie Grupy Otwarcia® lub Grupy Zaawansowanej.

Wpłaty należy dokonywać na konto Alior Banku nr 61 2490 0005 0000 4600 7856 4478

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl