Bożena Maciek-Haściło jest kierownikiem Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie.