NOWOŚĆ! W czerwcu otwieramy 2-letnią Szkołę Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia.

Oferta ma charakter szkolenia zaawansowanego i skierowana jest do psychoterapeutów zainteresowanych pomaganiem osobom uzależnionym lub nadużywającym substancji. W trakcie nauki możliwe będzie pozyskanie kompetencji umożliwiających prowadzenie psychoterapii w podejściu psychodynamicznym z osobami z problemem uzależnienia w oparciu o współczesną wiedzę naukowa.

Więcej informacji

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl