Budzenie w sobie chęci do działania – wstęp do motywacji wewnętrznej

Warsztat coachingowy

Celem warsztatu jest zadbanie o siebie. Będzie to okazja do podniesienia samooceny i rozwinięcia w sobie poczucia „bycia wystarczająco dobrym”. Będzie to również okazja do weryfikacji własnych wartości oraz lepszego zrozumienia siebie po to, aby móc realizować cele w bardziej świadomy i dostosowany do własnych potrzeb sposób. Warsztat jest dobrym początkiem do zainicjowania zmiany w swoim życiu.

Podczas warsztatu:

  • będziemy starać się lepiej zrozumieć siebie samego
  • będziemy szukać w sobie siły do działania
  • będziemy wyłaniać z życzy ważnych te ważniejsze i określać swój cel
  • będziemy szukać rozwiązań na własne słabości
  • będziemy uczyć się rozumieć, czym jest motywacja i jak o nią dbać

Warsztat dedykowany jest osobom gotowym wziąć odpowiedzialność za własne życie i tym, którzy chcieliby

  • Nabrać dystansu do trudności, jakie stają na ich drodze
  • Zrozumieć, dlaczego działają akurat w „taki”, a nie „inny” sposób
  • Znaleźć swój własny sposób efektywnego działania
  • Stworzyć sobie plan działania w wybranym przez siebie celu
  • Wzmocnić samoocenę i akceptację siebie

Warsztat jest prowadzony metodą coachingową bazując na doświadczeniach własnych uczestników. Zaproponowane zostaną narzędzia pozwalające w łatwy sposób ustalić priorytety własne, określić cele i sposoby działania. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję pracować indywidualnie, w parach, a także podczas dyskusji na forum. Warsztat nie jest formą terapii.

Termin: 29.06.2019 (sobota),  godz. 10:00-18:00 (w tym przerwa na lunch)

Koszt: 350 zł

Prowadząca:

Matylda M. Marczak – Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu. Trener i  doradca rozwoju. Członek Izby Coachingu i Przewodnicząca Komisji Etyki Izby Coachingu. Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, coaching biznesowy oraz superwizje dla coachów.

Aktywna promotorka poprawnych relacji i dobrego życia. Jej misją jest wspieranie ludzi w dążeniu do satysfakcjonującego i pełnego sensu życia.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl