Formularz zapisów

Praca z własną motywacją

Warsztat z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Zapraszamy na warsztat, który pozwala zatrzymać się chwilę i zastanowić nad własnymi sposobami dążenia do realizacji celów, ale także czynnikami, które ją utrudniają. Będzie to również dobra okazja, aby zadbać o siebie poddając refleksji swoją aktualną sytuacją życiową i wynikające z niej potrzeby czy wartości, którymi się kierujemy.

Podczas tego spotkania będziemy mówić o składowych elementach motywacji, a także czynnikach wpływających zarówno na jej pobudzenie jak i utrzymanie. Pozwoli nam to poznać, czym tak naprawdę jest motywacja, ale też pozwoli lepiej zrozumieć siebie i zacząć bardziej świadomie dobierać odpowiednie sposoby działania pomocne w osiąganiu ważnych dla nas celów. Będziemy pracować na bazie osobistych doświadczeń. Zastosujemy też narzędzia coachingowe, które ułatwią nam określenie indywidualnych priorytetów, celów i sposobów działania sprzyjających w ich osiągnięciu. Warsztat będzie składał się z ćwiczeń indywidualnych, w parach i grupowych.

Może on być dobrym początkiem do zainicjowania zmian w twoim życiu, czy też większej akceptacji siebie i poczucia bycia „wystarczająco dobrym”.

 Warsztat nie jest formą terapii.

Termin:

05.09.2020 sobota,  godz. 10:00 – 17:00

06.09.2020 niedziela,  godz. 09:30 – 13:30

Koszt: 460 zł (netto)

Warsztat realizuje Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Prowadząca: Matylda M. Marczak – facylitator, mentor, coach, superwizor. Certyfikowany trener metody Extended Disc. Przewodnicząca Komisji Etyki Polskiej Izby Coachingu oraz Członek IC. Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości, motywacji osobistej oraz pracy zespołowej. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i w biznesie, facylituje pracę zespołów, superwizuje coachów.

Jest aktywną promotorką poprawnych relacji i dobrego życia. Jej misją jest pomagać ludziom żyć pełnią życia, w poczuciu sensu i radości,  będąc jednocześnie odpowiedzialnym za wcześniej podjęte przez siebie decyzje.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl