Praca z własną motywacją

Warsztat z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

Zapraszamy na warsztat, który pozwoli wam zatrzymać się chwilę i zastanowić nad własnymi sposobami dążenia do realizacji celów, a także czynnikami, które utrudniają ich osiągnięcie. Będzie to również dobra okazja, aby zadbać o siebie, poddając refleksji swoją aktualną sytuacją życiową i wynikające z niej potrzeby czy wartości, którymi się kierujemy.

Będziemy mówić o składowych elementach motywacji oraz czynnikach wpływających zarówno na jej pobudzenie, jak i utrzymanie. Będziemy mogli dzięki temu zrozumieć, czym tak naprawdę jest motywacja, a także pozwoli lepiej poznać siebie i bardziej świadomie dobierać sposoby działania pomocne w osiąganiu ważnych dla nas celów. Będziemy pracować na bazie osobistych doświadczeń. Zastosujemy też narzędzia coachingowe, które ułatwią nam określenie indywidualnych priorytetów. Warsztat będzie składał się z ćwiczeń indywidualnych, grupowych i w parach.

Warsztat może być dobrym początkiem zmian w waszym życiu, sprzyjając większej akceptacji siebie i budując poczucie bycia „wystarczająco dobrym”.

 Warsztat nie jest formą terapii.

Termin: 13-14.11.2021

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi warsztat w tym terminie odbędzie się w formie online.

Koszt: 565 zł (brutto)

Warsztat realizuje Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Prowadząca: Matylda M. Marczak – facylitator, mentor, coach, superwizor. Certyfikowany trener metody Extended Disc. Przewodnicząca Komisji Etyki Polskiej Izby Coachingu oraz Członek IC. Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości, motywacji osobistej oraz pracy zespołowej. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i w biznesie, facylituje pracę zespołów, superwizuje coachów.

Jest aktywną promotorką poprawnych relacji i dobrego życia. Jej misją jest pomagać ludziom żyć pełnią życia, w poczuciu sensu i radości,  będąc jednocześnie odpowiedzialnym za wcześniej podjęte przez siebie decyzje.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl