Warsztat rozwoju osobistego 
„Twoje talenty i twój naturalny styl działania” 
oparty na narzędziu Extended DISC

Zapraszamy na warsztat oparty na jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi do badania stylów zachowań.

Analiza behawioralna Extended DISC opiera się na teorii Carla Gustava Junga, który stworzył czterostrefowy model ludzkich zachowań popularnie nazywany DISC (Dominant (dominujący), Inspiring (inspirujący), Supportive (wspierający), Cautious (ostrożny)). Model ten pozwala opisać w przejrzysty sposób nasze reakcje na otoczenie oraz sposoby myślenia, czucia i działania.

Powyższe kategorie nie wyczerpują jednak spektrum naszej osobowości, mogą się zazębiać lub wchodzić ze sobą wy relacje komplementarne. Nie stanowią etykietek, które determinują charakter danej osoby, są raczej kategoriami pomocniczymi, które stanowią punkt wyjścia w rozmaitych ćwiczeniach z zakresu rozwoju osobistego

Każdy z nas korzysta z tych czterech stylów zachowań w różnym natężeniu. Zazwyczaj dwa z nich są dominujące. Charakterystyczne jest to, że to właśnie one dodają nam energii, a pozostałe ją odbierają.

Model DISC pozwala nam uświadomić sobie, że nikt z nas nie jest lepszy ani gorszy, mamy jedynie różne sposoby komunikacji, podejmowania decyzji i działania. Dzięki DISC możemy odkryć najbardziej naturalny dla nas styl behawioralny, nauczyć się trafniej podejmować decyzje, a także zadbać o niezbędne aspekty naszego codziennego funkcjonowania, które wymagają od nas zwiększonego wysiłku.

Uczestnicy warsztatu będą mogli nauczyć się zarządzać swoją energią i potencjałem, lepiej rozumieć, dlaczego niektóre zadania nie sprawiają im problemu, podczas gdy inne pochłaniają dużo energii, a także zobaczyć, w jaki sposób myślą inni i dlaczego ich zachowania, mimo że zupełnie inne niż nasze, potrafią dawać im przyjemność i są równie efektywne.

W trakcie warsztatu poznamy wszystkie cztery style zachowania oraz aspekty, które się z nimi wiążą:

 • naturalny styl zachowania
 • styl komunikacji
 • sposób podejmowania decyzji
 • mocne strony, czynniki wzmacniające i osłabiające naszą motywację
 • co wpływa na stres i na co warto uważać przy każdym z tych stylów

Dowiecie się także, jak dobrze zarządzać swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz jak komunikować się z osobami o innych stylach zachowań. Będziecie mogli lepiej zrozumieć siebie oraz swój sposób funkcjonowania w relacjach.

Na warsztat zapraszamy osoby, które chcą:

 • Określić swój naturalny styl działania i myślenia, a który najczęściej jest ukryty pod stylem     adaptowanym
 • Określić swoje mocne i słabe strony
 • Wskazać kierunki własnego rozwoju
 • Lepiej rozumieć własne potrzeby oraz potrzeby innych
 • Poznać naturalny dla siebie styl działania
 • Usprawnić komunikację w relacji, w której się znajdują

Termin: 13.02.2022
Godziny: 10:00-17:00 (w tym ok godzinna przerwa obiadowa)
Liczba uczestników: min. 8 – max. 16 osób
Pakiet podstawowy (warsztat): 430 zł brutto
Pakiet rozszerzony (warsztat + test + indywidualne omówienie wyników testu): 1 980 zł brutto

Decydując się na pakiet rozszerzony, będziecie mogli przeanalizować swój własny styl oraz otrzymać wskazówki do pracy nad interesującym Was obszarem. Na podstawie analizy Waszego stylu ustalimy, co chcielibyście zmienić, by jak najlepiej wykorzystać Wasz potencjał i nad czym chcielibyście pracować na ewentualnych sesjach coachingowych.

Prowadząca:

Matylda Marczak – facylitatorka, mentorka, coach, superwizorka coachingu. Licencjonowana trenerka i konsultantka Extended DISC przeszkolona w zakresie metodologii tego narzędzia, jego stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnych.

Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS. Przewodnicząca Komisji Etyki polskiej Izby Coachingu.

Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości, motywacji osobistej, w relacjach interpersonalnych oraz pracy zespołowej. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym.
Prowadzi sesje indywidualne, grupowe, zespołowe oraz warsztaty zarówno w obszarach osobistych, jak i w biznesie.
Jest aktywną promotorką poprawnych relacji i dobrego życia. Jej misją jest pomagać ludziom żyć pełnią życia, w poczuciu sensu i radości, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za wcześniej podjęte przez siebie decyzje.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza.
Koordynatorka warsztatu: Adrianna Fadrowska
Mail: adrianna.fadrowska@lps.pl
Telefon: +48 781 800 065

Formularz zapisów na warsztaty

Prosimy o wybór warsztatu oraz terminu.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod tym linkiem.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl