Wkraczamy w 2024 roku z kolejną dobrą informację. Anna Srebrna, certyfikowana psychoterapeutka oraz coach, zdała w styczniu egzamin przed Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP, potwierdzający jej kompetencje do prowadzenia indywidualnej superwizji psychoterapeutycznej. Serdecznie gratulujemy!