29 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych. Była to już 23 edycja realizowana wspólnie z Uniwersytetem SWPS.

Słuchacze PSTG uczą się rozpoznawać wewnętrzną dynamikę grup i zespołów, z którymi pracują, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć sposób ich funkcjonowania. Kompleksowa wiedza dotycząca grupy pozwala trenerom kształtować jej dynamikę, uwzględniając indywidualną sytuację psychologiczną każdego z  jej członków.

Program studiów spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwenci mogą ubiegać się o rekomendację trenerską PTP.

Więcej informacji o naszych studiach podyplomowych znajdziecie tutaj.