6 listopada 2024 roku Laboratorium Psychoedukacji odwiedzi światowej sławy psychoterapeuta ISTDP Jon Frederickson, który poprowadzi dla uczestników Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnia (SPOPU) warsztat pt. „Najważniejsze umiejętności budowania sojuszu terapeutycznego”.

Celem spotkania będzie zdobycie oraz pogłębienie umiejętności identyfikowania oraz regulowania lęku, mobilizowania woli pacjenta do podjęcia leczenia, a także dezaktywacji mechanizmów projekcyjnych, charakterystycznych m.in. dla osób uzależnionych i z zaburzeniami osobowości. Uczestnicy nabędą również wiedzę, w jaki sposób wykrywać wczesne oznaki przyszłego porzucenia procesu terapeutycznego.

Warsztat przewidziany jest wyłącznie dla studentów oraz absolwentów SPOPU. Ze względu na charakter spotkania liczba miejsc jest mocno ograniczona.

Termin: 6 listopada 2024, godz. 9:00-17:00 (z przerwą obiadową) 

Lokalizacja: Laboratorium Psychoedukacji – Warszawa, ul. Ogrodowa 58

Cena dla absolwentów SPOPU: 590 zł