W czerwcu zespół psychiatrów Laboratorium Psychoedukacji zasiliła lek. Marzena Firlej-Paluch. 

Pani Marzena jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w Szpitalu Tworkowskim. Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. 

Jeśli chcą Państwo umówić się na wizytę psychiatryczną zapraszamy do skorzystania z formularza rejestracyjnego. Od maja, poza konsultacjami w tradycyjnej formie, oferujemy naszym pacjentom możliwość odbycia wizyty online.