W dniach 28 czerwca – 2 lipca odbył się Zjazd Letni, inaugurujący nowy rok akademicki w Studium Psychoterapii. Podczas wydarzenia przywitaliśmy nowy rocznik studentów, którzy rozpoczęli swoje czteroletnie szkolenie terapeutyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium Psychoterapii zapraszamy na naszą stronę.