Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych, zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji. Superwizuje psychoterapeutów indywidualnych oraz zespoły terapeutyczne pracujące w ośrodkach prywatnych lub w należących do państwowej służby zdrowia. Jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.