Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz Szkołę Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. W 2013 roku założyła Ośrodek ReGeneRacja zajmujący się psychoterapią i pomocą psychiatryczną dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, który prowadzi do dziś. Jest także pomysłodawczynią i kierowniczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.