Muzyk, pedagog emisji głosu. Wykładowca emisji głosu na kierunku Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie i przedmiotów głosowych na Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z wieloma teatrami warszawskimi przygotowując wokalną i muzyczną stronę spektakli. Występuje też jako pianistka (m.in. kierownictwo muzyczne koncertu „Piosenka to forma magiczna” i towarzyszenie recitalom Mariana Opani /1989-2014/). W przeszłości – wieloletni korepetytor solistów w teatrach operowych Łodzi, Bydgoszczy i Warszawy.

Z Laboratorium Psychoedukacji związana jest od 1994 r. jako prowadząca przedmiot „Głos i jego możliwości” na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych oraz autorski warsztat „Emisja głosu a jakość życia”. Ukończyła w LPS kilkumiesięczny kurs pt. „Kontakt w sytuacji pomagania” prowadzony m.in. przez Zofię Milską-Wrzosińską, Wojciecha Eichelbergera, Jacka Santorskiego i Jerzego Dmuchowskiego. 

Działając na pograniczu muzyki i wykorzystywania elementów psychoterapii stworzyła własny model odkrywania prawdziwego, biologicznego głosu człowieka: niepowtarzalnego i bogatego w możliwości. Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy brzmienia i kondycji głosu ludzi różnych zawodów, m.in. nauczycieli, psychologów, trenerów, kadr kierowniczych, polityków i in.