Uczestnik ostatniego roku Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Absolwent psychologii na UKSW w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskał certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Przez kilka lat związany zawodowo z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (szpital Tworkowski) w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywał pracując i odbywając staże między innymi w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień w Tychach, Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Poradni Rodzinnej w Warszawie.

Pracuje między innymi z osobami zmagającymi się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych czy uzależnionych behawioralnie (Internet, pornografia, seks, hazard).

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.