Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od kilku lat związana z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą zdobywała m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku, w Fundacji Kierunek Rozwój oraz Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji, w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju (ACPiR) Uniwersytetu SWPS oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.