Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.