Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Posiada również certyfikat coacha International Coaching Community. Jest akredytowanym przez Izbę Coachingu coachem i superwizorką. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym oraz coaching indywidualny.