Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się również w podejściu psychodynamicznym, Gestalt oraz systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. Jest superwizorką psychoterapii uzależnień. Członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia. W grudniu 2023 roku powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla województwa wielkopolskiego. Jako psychoterapeutka pracuje również w Poznaniu.