Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy). Certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i rodzinną.