Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddziale Zaburzeń Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi oraz Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Leczenia Środowiskowego, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łodzi. Obecnie pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Babińskiego w Łodzi. Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną ograniczoną w czasie oraz długoterminową osób dorosłych pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.