Absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Resocjalizacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). W latach 2009-2011 była przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami po stracie (żałoba) oraz pomocy osobom w kryzysie i nieprzeżytej traumie. Od 1995 roku prowadzi Grupy Otwarcia® i grupy terapeutyczne „Gdy przeszłość nie daje żyć”. Ma swoim dorobku autorskie warsztaty: „Mity i skrypty rodzinne i ich wpływ na nasze życie”, „Jak przeżyć żałobę?”, „Bracia, siostry, jedynacy”. W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii i Treningu Czujności. Jest współautorką książki „Życie zmienia się, ale się nie kończy”.