Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997 roku związana z Laboratorium Psychoedukacji, gdzie ukończyła Studium Psychoterapii. Szkoliła się też w innych podejściach terapeutycznych: psychoanalitycznym, systemowym, humanistycznym, Gestalt. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikaty psychoterapeutyczne Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową w ujęciu psychodynamicznym, zorientowaną psychoanalitycznie. Szkoli w zakresie psychoterapii w ramach superwizji indywidualnej i grupowej. Ma także doświadczenie w prowadzeniu zajęć superwizji superwizji dla psychoterapeutów podejmujących starania o uzyskanie tytułu superwizora.