Jerzy Dmuchowski

Laboratorium Psychoedukacji - Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi przede wszystkim psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą integruje podejście psychodynamiczne, interpersonalne i egzystencjalne, łączy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychoterapy) i certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Certificate for Integrative Psychotherapy). Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie podejścia integracyjnego w Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Kieruje zespołem psychoterapeutów grupowych w Laboratorium Psychoedukacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl