Psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Aktualnie jest na ostatnim roku Studium Psychoterapii Indywidualnej, Szkoły Psychoterapii Grupowej oraz Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji.  

Ukończyła zaawansowane szkolenie MBT (Psychoterapii Opartej na Mentalizacji) oraz pierwszy poziom  EFiT (Psychoterapii Indywidualnej Opartej na Emocjach).

Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w całodobowej Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała również w prywatnych ośrodkach.

Absolwentka magisterskich studiów filologicznych i podyplomowych studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również międzynarodowy program ekonomii i zarządzania realizowany przez SGH i HEC.

Jest certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Community) i Moderatorem Procesu Desing Thinking. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym pomaga jej dobrze rozumieć i wspierać w rozwoju liderów oraz osoby, które  mierzą się ze zmianami i kryzysami zawodowymi.

Od 10 lat pracuje indywidualnie ze sportowcami (reprezentantami kadry Polski: biathlon, kolarstwo, narciarstwo).

W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.