Formularz zapisów

Leszek Jaworski

Laboratorium Psychoedukacji - Leszek Jaworski

Absolwent Studium Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Rodzin i Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym, od 2008 roku pracuje również w podejściu ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Ukończył szkolenie Core Training, szkolenie przygotowujące do pracy w tym nurcie. Od 2016 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP pod kierunkiem Jona Fredericksona. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) oraz certyfikat ISTDP wydany przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association). Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i zarządu Sekcji ISTDP. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium Psychoterapii i Treningu Czujności. Żonaty, ma syna.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl