Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji. Psychoterapeutka uzależnień certyfikowana przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu, I stopień szkolenia z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) oraz szkolenie z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples). Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par.