Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w  Szpitalu Tworkowskim.

Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych takich jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwicowe, psychozy w tym schizofrenia ( farmakoterapia, psychoedukacja, poradnictwo dla rodzin pacjentów z tego rodzaju chorobami), zaburzenia snu, problemy z pamięcią, otępienia, problemy emocjonalne związane z przeżywaniem trudnej sytuacji zawodowej, życiowej.